Servicios - 564503-2019

28/11/2019    S230

Sverige-Stockholm: Strategisk granskning och planering av informationssystem eller informationsteknik

2019/S 230-564503

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: FÖRSVARETS MATERIELVERK
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 115 88
Land: Sverige
E-post: tarja.anderson@fmv.se
Telefon: +468 7826882
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.fmv.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=49014
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=49014
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende konsulttjänster Tekniskt stöd S1000D

Referensnummer: 427815-AI955399
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72222000 Strategisk granskning och planering av informationssystem eller informationsteknik
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Försvarets materielverk (FMV) uppmanar härmed till att lämna in anbud i FMV:s upphandling av Ramavtal avseende Konsulttjänster Tekniskt stöd S1000D.

Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal med en (1) leverantör som kan tillgodose FMV med konsulter och tjänster vid:

1 - Framtagning av exempelvis instruktionsböcker, reparationshandböcker, reservdelskataloger och underhållsscheman.

2 - Bistå och stödja materielprojekt på FMV med att publicera teknisk dokumentation i S1000D-format i FMV:s WEBB-visare.

Ramavtalets omfattning, med tillägg för SUA nivå 3. Ramavtalstiden är två (2) år, med möjlighet till förlängning via optioner om ytterligare två (2) år.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för upphandlingen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 7 200 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72222000 Strategisk granskning och planering av informationssystem eller informationsteknik
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Försvarets materielverk (FMV) uppmanar härmed till att lämna in anbud i FMV:s upphandling av Ramavtal avseende Konsulttjänster Tekniskt stöd S1000D.

Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal med en (1) leverantör som kan tillgodose FMV med konsulter och tjänster vid:

1 - Framtagning av exempelvis instruktionsböcker, reparationshandböcker, reservdelskataloger och underhållsscheman.

2 - Bistå och stödja materielprojekt på FMV med att publicera teknisk dokumentation i S1000D-format i FMV:s WEBB-visare.

Ramavtalets omfattning, med tillägg för SUA nivå 3. Ramavtalstiden är två (2) år, med möjlighet till förlängning via optioner om ytterligare två (2) år.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för upphandlingen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

FMV har rätt, men inte skyldigt, att förlänga ramavtalet på oförändrade villkor. Sådan förlängning får ske vid ett eller flera tillfällen. Ramavtalet kan som längst löpa i fyra (4) år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

FMV har rätt, men inte skyldigt, att förlänga ramavtalet på oförändrade villkor. Sådan förlängning får ske vid ett eller flera tillfällen. Ramavtalet kan som längst löpa i fyra (4) år.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/01/2020
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/07/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 30/01/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/11/2019