Lieferungen - 564735-2023

19/09/2023    S180

Dänemark-Aalborg: Industrielle Maschinen

2023/S 180-564735

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nordværk I/S
Nationale Identifikationsnummer: 46076753
Postanschrift: Troensevej 2
Ort: Aalborg Øst
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9220
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Julie Pedersen
E-Mail: jupd@cowi.com
Telefon: +45 41762128
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nordvaerk.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0776565f-098b-491e-9d09-40a7f7f71ba2/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0776565f-098b-491e-9d09-40a7f7f71ba2/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0776565f-098b-491e-9d09-40a7f7f71ba2/homepage
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Bortskaffelse af affald med energiproduktion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ombygning af askesystem for L2 og L3

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42000000 Industrielle Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nordværk I/S ejer, driver og producerer varme fra to affaldsforbrændingsanlæg (L2 og L3) på energianlægget i Hjørring beliggende på Mandøvej 4, 9800 Hjørring.

Nordværk I/S forventes at få revideret miljøgodkendelse gældende fra 3. december 2023. I den reviderede miljøgodkendelse vil der blive stillet krav om, at flyveaske og slagge separeres. Det eksisterende askesystem samler flyveaske fra flere træk og ECO for ovnlinjerne 2 og 3 med bundasken. Nordværk I/S ønsker at separere flyveasken fra ovnlinje 2 (træk 2, 3, 4 og 5, samt ECO) og ovnlinje 3 (træk 2, 3, overheder og ECO) og samle det med anlæggets øvrige flyveaske.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42320000 Abfallverbrennungsöfen
42330000 Schmelzöfen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Hjørring

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omfatter projektering, levering, montering og idriftsættelse af et askesepareringssystem for L2 og L3 samt alle øvrige leverancer og arbejdsydelser, som måtte være nødvendig for leverancens rette færdiggørelse.

Asken opsamles fra det eksisterende system og transporteres selvstændigt til den eksisterende askesilo. De i udbudsmaterialet angivne principskitser viser én mulig løsning på opgaven, men det er tilbudsgivers frihed at variere helt eller delvist fra den foreslåede løsning..

Askesystemet skal være et lukket system, og askeudbredelse udenfor systemet må ikke finde sted.

Arbejdet forventes blandt andet at indeholde følgende:

- Ombygning af eksisterende askeudtrækssystem

- Etablering at nyt transportsystem med neddeler i kælderen

- Neddelings anordning evt. med sigte (Neddeling < 5 mm)

- Opsamlings/sendebeholder

- Aske sendesystem til eksisterende silo

- Forsyningstavle for L2, L3 og fælles anlæg

- Styringsbeskrivelse og programmeringsgrundlag til SRO

- Projektering, instrumentering og udførelse af komplette el-installationer

- Nødvendige platforme og trapper

- Installation, idriftsættelse og test

- Dokumentation, uddannelse og CE-Mærkning

- Isolering af eksisterende silo

- Specialværktøj og sliddele til to års drift

Udbuddet indeholder desuden en option på pris og specifikation på levering af strategiske reservedele i 2 år efter overtagelse. Strategiske reservedele skal anses som værende dele med en forventet levetid på mere end to år, men som tilbudsgiveren anbefaler indkøbt for at opretholde høj tilgængelighed.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Drift, vedligehold og energiforbrug / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 01/11/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen bliver der lagt vægt på, at:

- Ansøger kan påvise erfaring med projektering, levering, montering og idriftsættelse af askesepareringssystemer sammenlignelige med nærværende udbud.

Udvælgelsen sker alene på baggrund af ansøgers beskrivelse i referencerne. Det er således de samme referencer, som indgår i vurderingen af ansøgers egnethed og i udvælgelsen. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt, og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med kontrakten.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Udbuddet indeholder desuden en option på pris og specifikation på levering af strategiske reservedele i 2 år efter overtagelse. Strategiske reservedele skal anses som værende dele med en forventet levetid på mere end to år, men som tilbudsgiveren anbefaler indkøbt for at opretholde høj tilgængelighed.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indle-dende tilbud, og således ikke gennemføre forhandling med tilbudsgiverne. Til-deling forudsætter til enhver tid konditionsmæssighed hos den vindende tilbudsgiver.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ansøger i de 3 seneste regnskabsår har haft en soliditetsgrad på mindst 10 %

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

- Ansøger skal aflevere 1 reference for den mest betydelige og sammenlignelige leverance, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste 5 år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Nordværk I/S har vurderet, at det for at sikre tilstrækkelig konkurrence, er nødvendigt at tage hensyn til dokumentation for relevante leveringer af varer, der er leveret mere end 3 år tidligere. Nordværk I/S vil derfor tage dokumentation for relevante leveringer af varer inden for de seneste 5 år i betragtning.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder:

- Hvilke for nærværende udbud relevante ydelser leverancen vedrørte

- Omfanget af ydelserne

- Ansøgers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1 reference inden for de seneste 5 år.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Forudbetalingsgaranti

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Grundet at projektet forudsætter revideret miljøgodkendelse er det en forudsætning for endelig tildeling af kontrakt at kontrakten godkendes af Nordværk I/S bestyrelse.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/10/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 10/10/2023
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger skal som en del af dennes ansøgning, udfylde og indgive et fælleseuropæisk udbudsdokument (ESPD), der tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, navnlig:

- At ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137

- At ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er fastsat i henhold til udbudslovens § 140

- Hvordan ansøger opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelsen, jf. udbudslovens § 145, stk. 2.

Nordværk I/S skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af ovennævnte udelukkelsesgrunde.

Såfremt ansøger vurderes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har ansøger mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudslo-ven § 138. Hvis proceduren om "self-cleaning" iværksættes gør Nordværk I/S op-mærksom på, at Nordværk I/S fra den 1. januar 2023 er forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse om pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

ESPD'et rekvireres, udfyldes og indgives via udbudsportalen. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD'et. For en general vejledning til, hvordan det elektroniske ESPD-dokument udfyldes, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

I det nedenstående angives det, hvilke dele af ESPD'et, som ansøger skal udfylde under nærværende udbud.

- Oplysninger om den økonomiske aktør:

Del II A-D, oplysninger om den økonomiske aktør, oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter, oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet samt oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på.

- Oplysninger om obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 135-137:

Del III A-C: Deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, børnearbejde og menneskehandel, ubetalt forfalden gæld til det offentlige på kr. 100.000 eller derover, interessekonflikt eller konkurrencefordrejning, der ikke kan afhjælpes, groft urigtige oplysninger i tilbudsgiverens dokumentation og alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens integritet.

- Oplysninger om frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137

Del III C: Overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler, erklæret konkurs eller under insolvens- eller likvidationsbehandling, konkurrenceforvridende aftaler eller væsentlig misligholdelse af en anden kontrakt.

- Oplysninger om egnethedskriterier

Del IV B, Økonomisk og finansiel formåen (se udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2).

Del IV C, Teknisk og faglig formåen (se udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3).

Hvis ansøgningen indsendes af en sammenslutning af enheder (eksempelvis et konsortium), skal de i sammenslutningen deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og derudover skal der angives en fælles befuldmægtiget, som med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler. Der skal udfyldes særskilt ESPD for hver juridisk person.

Såfremt ansøger ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilt ESPD for den eller de juridiske person(er), der støttes ret på. Støttevirksomheder bedes underskrive det særskilte elektroniske ESPD.

Efter prækvalifikation, og senest ved afgivelse af indledende tilbud, anmodes de prækvalificerede tilbudsgivere om at fremsende en serviceattest eller tilsvarende som dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse. Herudover skal tilbudsgiver samtidig fremlægge dokumentation for, at minmumskravene til egnethed er opfyldt. Dokumentation for egnethed kan eksempelvis udgøre årsregnskaber.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 eller udbudslovens §171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023