Dienstleistungen - 564746-2023

19/09/2023    S180

Polen-Rzeszów: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2023/S 180-564746

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Nationale Identifikationsnummer: 000001749-8030
Postanschrift: Al. Powstańców Warszawy 12
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-959
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dominik Orzech
E-Mail: dorzech@prz.edu.pl
Telefon: +48 177432175
Fax: +48 177432175
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://e-propublico.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Uczelnia Wyższa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wsparcie systemu SIMPLE.ERP na okres 3 lat. Zapewnienie dostosowania do przepisów prawa plus zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki serwisowej- ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Referenznummer der Bekanntmachung: NA/W/94/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wsparcie systemu SIMPLE.ERP na okres 3 lat. Zapewnienie dostosowania do przepisów prawa plus zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki serwisowej.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez SIMPLE:

1. Opieki Gwarancyjnej/Maintenace

2. Opieki Serwisowej

3. Opieki Powdrożeniowej

4. Dostarczenie Licencji na funkcjonalność SIMPLE.KSeF

Szczegółowy opis zawiera załącznik .

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 404 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Rzeszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez SIMPLE:

1. Opieki Gwarancyjnej/Maintenace

2. Opieki Serwisowej

3. Opieki Powdrożeniowej

4. Dostarczenie Licencji na funkcjonalność SIMPLE.KSeF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

28 sierpnia 2014 r. Politechnika Rzeszowska zawarła z SIMPLE SA w trybie przetargu nieograniczonego umowę nr NA/422/2014 na usługę wdrożenia systemu informatycznego w ramach projektu e-PRz otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji w tym dostawę licencji, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia, uruchomienie, integrację z istniejącymi systemami oraz asystę techniczną. Do dnia 28..08.2023 r. SIMPLE SA świadczy na rzecz Politechniki opiekę gwarancyjną, polegającą między innymi na udzielaniu pomocy technicznej oraz dostarczaniu aktualizacji oprogramowania systemowego i narzędziowego. Z uwagi na kończący się okres opieki gwarancyjnej istnieje konieczność zawarcia umowy, której przedmiotem będzie kontynuacja świadczeń na rzecz Politechniki usług udzielania pomocy technicznej oraz aktualizacji oprogramowania, w tym również do celów dostosowywania go do zmieniających się przepisów prawa. Oprogramowanie, które nabyła Politechnika na podstawie ww. umowy nr NA/422/2014, to jest SIMPLE.ERP zostało wyprodukowane przez SIMPLE S.A.

SIMPLE S.A. pozostaje w wyłącznym posiadaniu kodów źródłowych do przedmiotowego oprogramowania, rozumianych jako zestaw plików zawierających nieskompilowany kod oprogramowania napisanych w języku programowania wraz z dokumentacją niezbędną do jego użycia. Kody źródłowe nie są ogólnodostępne, z uwagi na okoliczność, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa SIMPLE S.A.

W myśl art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b)związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

W opinii Politechniki w przedmiotowej sprawie zastosowanie mają obie wymienione wyżej przesłanki. Politechnika nie jest w stanie w pełni korzystać z oprogramowania SIMPLE.ERP bez aktualizowania tegoż systemu, celem dostosowania go do zmieniających się przepisów prawa oraz bez usług serwisowych, optymalizacyjnych czy helpdesku. W związku z tym, wobec zakończenia z dniem 28.08.2023 r. umownego okresu opieki gwarancyjnej, która w całości zapewniała wsparcie w ww. obszarach Politechnika zobowiązana jest do zawarcia umowy o kontynuację opisanych usług. Wykonanie usług nie jest jednak możliwe bez modyfikacji kodów źródłowych do oprogramowania SIMPLE.ERP.

Jak zaznaczono powyżej Politechnika nie posiada kodów źródłowych do oprogramowania SIMPLE.ERP, ponieważ stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa SIPMLE S.A. Zgodnie z §17 ust. 17 umowy nr NA/422/2014 obowiązek dostarczenia na rzecz Politechniki przez SIPMLE S.A. kodów źródłowych ograniczony został bowiem wyłącznie do sytuacji związanych

Z zagrożeniem zaprzestania działalności gospodarczej przez SIMPLE S.A. Ponadto Politechnika Rzeszowska nabyła w ramach umowy majątkowe prawa autorskie jednakże tylko do kodów źródłowych dla nowoutworzonych, dedykowanych Politechnice elementów oprogramowania, na wymienionych polach eksploatacji.

Tym samym Politechnika nie może zlecić wykonania przedmiotowych usług innemu podmiotowi za wyjątkiem SIMPLE S.A. Żaden inny podmiot nie jest bowiem w stanie wykonać usług wsparcia systemu jak również dostosowania programu SIMPLE.ERP do zmieniających się przepisów prawa bez ingerencji w kod źródłowy. Szczególny charakter zamówienia, to jest w szczególności jego specyficzne cechy techniczne powodują zatem, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać zamówienie w postaci usług serwisowych, optymalizacyjnych czy helpdesku oprogramowania SIMPLE ERP.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wsparcie systemu SIMPLE.ERP na okres 3 lat. Zapewnienie dostosowania do przepisów prawa plus zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki serwisowej.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/08/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SIMPLE S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 1130022578
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 04-555
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 404 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 404 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023