Lieferungen - 565056-2023

Kompaktansicht anzeigen

Finnland - Diverse Nahrungsmittel - Elintarvikehankinnat Sallan kunnan keittiölle 1.1.2024 - 31.12.2025 + optio 1 vuosi

180/2023 - 00565056-2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: [Sallan kunta] ---
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Elintarvikehankinnat Sallan kunnan keittiölle 1.1.2024 - 31.12.2025 + optio 1 vuosi
Beschreibung: Sallan kunta pyytää tarjousta Sallan kunnan keittiölle toimitettavista elintarvikkeista ajalle 1.1.2024 - 31.12.2025 + optio 1 vuosi. Hankinta sisältää: 1. Maitotaloustuotteet, voi ja muut rasvat, juustot ja jäätelöt 2. Kuivatuotteet, mehut ja juomat 3. Pakasteet, tuoretuotteet, hedelmät, säilykkeet ja marjatuotteet 4. Lihat ja muut lihatuotteet, makkarat, leikkeleet, sisäelimet ja valmisruoat 5. Leipä ja leipomotuotteet Tavarantoimitusosoite on Sallatunturin koulun keittiö, Kuusamontie 65, 98900 Salla. Elintarvikkeiden viikoittaiset toimituspäivät ovat maanantai, tiistai, torstai ja lauantai.
Kennung des Verfahrens: f08384ec-f00a-4e57-8b1c-5f5f280a59c3
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Die wichtigsten Merkmale des Verfahrens: Hankinnassa käytetään avointa menettelyä ja noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Tarjoukset tulee tehdä oheisille tarjouslomakkeille suomen kielellä, josta näkyy tuoteryhmittäin tarjouksen kokonaishinta. Jos tavarantoimittajalla tuotehinta nousee vuoden 2024 – 2025 aikana, hinnanmuutos on ilmoitettava kahta kuukautta aiemmin ruoka- ja siivouspalvelupäällikölle perusteluineen. Jos jotain tuotetta ei valikoimistanne löydy, voitte tarjota toista mahdollisimman vastaavaa tuotetta. Tarjouksen tulee sisältää erikoisruokavalion tuotteita kuten gluteenittomia, maidottomia ja laktoosittomia elintarvikkeita. Tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat sitovia koko sopimuskauden. Ainoastaan veroperusteiset ja raaka- ainekustannuksista aiheutuvat hintojen korotukset ovat hyväksyttäviä. Hinnantarkistukset ovat mahdollisia enintään kaksi kertaa vuodessa. Alennusprosentit tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Mikäli toimittaja käyttää hankinta-aikana tarjoushintaa alempaa kampanjahintaa, on tänä aikana kampanjahinta voimassa. Elintarvikkeiden viikoittaiset toimituspäivät ovat maanantai, tiistai, torstai ja lauantai. Tarjouksessa tulee käydä ilmi toimitusmaksut, mahdolliset pientoimituslisät ym. toimitusehdot sekä maksuehdot. Tarjouksessa tulee ilmetä palautus- ja vaihto-oikeus.
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 15800000 Diverse Nahrungsmittel
2.1.3 Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 413000.00 EUR
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Beschreibung: [ Tarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa. ] ---
Beschreibung: [ Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä. ] ---
5. Los
5.1 Los: LOT-0000
Titel: Elintarvikehankinnat Sallan kunnan keittiölle 1.1.2024 - 31.12.2025 + optio 1 vuosi
Beschreibung: Sallan kunta pyytää tarjousta Sallan kunnan keittiölle toimitettavista elintarvikkeista ajalle 1.1.2024 - 31.12.2025 + optio 1 vuosi. Hankinta sisältää: 1. Maitotaloustuotteet, voi ja muut rasvat, juustot ja jäätelöt 2. Kuivatuotteet, mehut ja juomat 3. Pakasteet, tuoretuotteet, hedelmät, säilykkeet ja marjatuotteet 4. Lihat ja muut lihatuotteet, makkarat, leikkeleet, sisäelimet ja valmisruoat 5. Leipä ja leipomotuotteet Tavarantoimitusosoite on Sallatunturin koulun keittiö, Kuusamontie 65, 98900 Salla. Elintarvikkeiden viikoittaiset toimituspäivät ovat maanantai, tiistai, torstai ja lauantai.
Interne Kennung: 2023-000159-LOT-0001
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 15800000 Diverse Nahrungsmittel
Optionen:
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: 1 vuoden optiota voidaan jatkaa vuodelle 2026, joka koskee tarjouspyynnön elintarvikkeita.
5.1.2 Erfüllungsort
Land: Finnland
5.1.6 Allgemeine Informationen
Reservierte Teilnahme: Entfällt
Nicht mit EU-Mitteln finanziertes Beschaffungsprojekt
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: Tarjous voidaan jättää myös osatarjouksena yhden tai useamman tuoteryhmän osalta. Tuotteiden ryhmittely on seuraava: 1. Maitotaloustuotteet, voi ja muut rasvat, juustot ja jäätelöt 2. Kuivatuotteet, mehut ja juomat 3. Pakasteet, tuoretuotteet, hedelmät, säilykkeet ja marjatuotteet 4. Lihat ja muut lihatuotteet, makkarat, leikkeleet, sisäelimet ja valmisruoat 5. Leipä ja leipomotuotteet
5.1.7 Strategische Auftragsvergabe
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
Gefördertes soziales Ziel: Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen
5.1.8 Zugänglichkeitskriterien
Zugänglichkeitskriterien für Menschen mit Behinderungen wurden berücksichtigt
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Kokonaishinta
Beschreibung: Kaikkien tuotteiden yhteenlaskettu hinta
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: Hankintapäätöstä tehtäessä sovelletaan valintaperusteena tuoteryhmittäin kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Kokonaistaloudellisina arviointiperusteina huomioidaan hinnan lisäksi myös toimitusmaksut, muut lisät, toimitusten joustavuuden sisältäen mm. pahvien palautusoikeuden. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki annetut tarjoukset.
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: FIN
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 2023-10-05+03:00 12:00:00+03:00
Internetadresse der Auftragsunterlagen: [ https://hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/157/enotice/159 ] ---
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Zulässig
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Finnisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Varianten: Zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen
Frist für den Eingang der Angebote: 2023-10-20+03:00 12:00:00+03:00
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 4 MONTH
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Datum/Uhrzeit: 2023-10-23+03:00 10:00:00+03:00
Ort: Sallan kunta, tekninen toimisto Postipolku 3 98900 Salla
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt
Zahlungen werden elektronisch geleistet
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Entfällt
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Entfällt
5.1.16 Weitere Informationen, Mediation und Überprüfung
Überprüfungsstelle: [ Markkinaoikeus ] ---
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: [ Sallan kunta ] ---
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Sallan kunta
Registrierungsnummer: 0192936-4
Postanschrift: Postipolku 3  
Stadt: Salla
Postleitzahl: 98900
Untereinheit des Landes: Lappi (FI1D7)
Land: Finnland
Telefon: +358407539825
Internetadresse: https://www.salla.fi/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Hansel Oy
Registrierungsnummer: 0988084-1
Postanschrift: Mannerheiminaukio 1 A  
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00100
Untereinheit des Landes: Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: +358294444200
Internetadresse: https://www.hansel.fi
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Registrierungsnummer: 3006157-6
Postanschrift: Radanrakentajantie 5  
Stadt: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Untereinheit des Landes: Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Land: Finnland
Telefon: +358 295643300
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8a0630ae-1d94-438b-9f52-f0f6a3e40c37 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-09-18Z 15:15:07Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Finnisch 
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00565056-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 180/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-09-19Z