Строителство - 565077-2019

TIЗаглавиеБългария-Варна: Строителни и монтажни работи
NDНомер на публикацията на обявлението565077-2019
PDДата на публикуване28/11/2019
OJНомер на броя на ОВ S230
TWГрад/населено място на купувачаВАРНА
AUОфициално наименование на купувачаДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“ (130316140)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен25/11/2019
DTКраен срок за подаване06/12/2019
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45000000 - Строителни и монтажни работи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG331
IAИнтернет адрес (URL)www.bgports.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС