Paslaugos - 56508-2019

05/02/2019    S25

Vengrija-Velence: Pagaminto valgio tiekimo paslaugos

2019/S 025-056508

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Velence Város Önkormányzata
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_45531215
Adresas: Tópart utca 26.
Miestas: Velence
NUTS kodas: HU211 Fejér
Pašto kodas: 2481
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Koszti András
El. paštas: hivatal@velence.hu
Telefonas: +36 22589402
Faksas: +36 22472747

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.velence.hu

Pirkėjo profilio adresas: http://www.velence.hu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_30912980
Adresas: Tópart utca 26.
Miestas: Velence
NUTS kodas: HU211 Fejér
Pašto kodas: 2481
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Koszti András
El. paštas: human01@freemail.hu
Telefonas: +36 22589402
Faksas: +36 22472747

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.human01.eoldal.hu

Pirkėjo profilio adresas: http://www.human01.eoldal.hu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_12219526
Adresas: Kis utca 1.
Miestas: Velence
NUTS kodas: HU211 Fejér
Pašto kodas: 2481
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Czuppon István
El. paštas: zoldliget@zoldligetsuli.hu
Telefonas: +36 22589200
Faksas: +36 22589209

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.zoldligetsuli.hu/

Pirkėjo profilio adresas: http://www.zoldligetsuli.hu/

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000068482019/reszletek
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000068482019/reszletek
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Velence közétkeztetési szolgáltatás

Nuorodos numeris: EKR000068482019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
55520000 Pagaminto valgio tiekimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Velence Város közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása vállalkozási szerződés keretében

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
55520000 Pagaminto valgio tiekimo paslaugos
55521100 Skubaus valgių pristatymo į namus paslaugos
55524000 Pagaminto valgio tiekimo mokykloms paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU211 Fejér
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

2481 Velence, Fő u. 79.

2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1.

2481 Velence, Bárczi G. u. 4–6.

2481 Velence, Árok utca 11.

A szociális étkeztetés tekintetében az igénybe vevők címei.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

4 évre szóló vállalkozási szerződés keretében Velence Város közigazgatási területén lévő közétkeztetési szolgáltatásnyújtása a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

Nyertes Ajánlattevő (AT) a szolgáltatást, a maradéktalan ellátásához szükséges saját gépekkel, eszközökkel és berendezésekkel köteles végezni, amellyel az alábbiak szerinti időpontokban a meghatározott ételmennyiséget az előírt minőségben biztosítani tudja.

Az étkeztetésnek meg kell felelnie az óvodásokra és az iskolásokra vonatkozó mennyiségi összetételi és minőségi előírásoknak, valamint a HACCP rendszer követelményeinek.

Az ellátottak száma tekintetében a mennyiségi adat a szerződés teljesítése során az előre nem látható hiányzásokkal (pl: járvány, vírusos megbetegedések) és előre lejelentett hiányzásokkal (pl: tanítás nélküli munkanap) eltérhet.

A nyertes AT a közüzemi díjakat a fogyasztás alapján köteles téríteni, a mindenkori piaci szolgáltatói árakat figyelembe véve.

Ajánlatkérő (AK) a lent írtak szerint határozza meg 2018. I. félévre vonatkozóan a különböző csoportok szerinti maximum napi mennyiségeket.

A különböző csoportok szerinti létszám a szerződés időtartama alatt változik.

AT feladata az ételek elkészítése, kért határidőig történő kiszállítása ételek kiosztása valamennyi teljesítési helyre.

A szociális ellátottak esetén az ellátást házhoz szállítással, eldobható dobozokban kell teljesíteni.

AT-nek kell biztosítania a kiszállításhoz szükséges és közegészségügyi szempontból elfogadott szállítóedényeket, illetve szállítóeszközöket megfelelő mennyiségben.

Ellátotti csoportok (tájékoztatásul a felhívás feladásakor aktuális létszám alapján):

— 205 adag tízórai óvodás gyermekek számára

— 205 adag meleg ebéd óvodás gyermekek számára

— 205 adag uzsonna óvodás gyermekek számára

— 20 adag tízórai 7-10 éves iskolás gyermekek számára

— 95 adag ebéd 7-10 éves iskolás gyermekek számára

— 16 adag uzsonna 7-10 éves iskolás gyermekek számára

— 10 adag tízórai 11-14 éves iskolás gyermekek számára

— 78 adag ebéd 11-14 éves iskolás gyermekek számára,

— 8 adag uzsonna 11-14 éves iskolás gyermekek számára

— 27 adag tízórai középiskolás gyermekek számára

— 27 adag ebéd középiskolás gyermekek számára

— 27 adag uzsonna középiskolás gyermekek számára

13 adag ebéd felnőttek számára /szociális étkeztetés/

AK várhatóan 2019. évben használatba vesz egy bölcsődét, maximum 24 fős létszámmal. A bölcsőde megnyitását követően 24 adag reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna szállítását rendeli meg bölcsődések számára.

AT ajánlati ára a keretmegállapodás megkötésétől számított 12 hónapig nem változtatható, azt követően évente egy alkalommal emelhető az ár, a következő módon kiszámított mértékben: Az áremelés mértéke = a munka törvénykönyve, Mt. 153. § (1) bek a) pontjában meghatározott legkisebb munkabér éves emelkedésének a mértéke (%) x 0.3 + a KSH által közölt fogyasztói árindexen belül az élelmiszerek áremelkedésének mértéke (%) x 0,4 + a KSH által közölt fogyasztói árindexen belül a háztartási energia áremelkedésének mértéke (%) x 0,3. A szerződő felek a piaci viszonyok mérlegelése alapján közös megegyezéssel magasabb emelésben is megállapodhatnak.

AT feladata a diétás étkezés biztosítása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rend-ben meghatározottak szerint. (Tájék. mennyiség: a teljes menny. 4 %-a)

AT a közétkeztetési feladatát az AK tulajdonában álló tálalókonyhák üzemeltetésre történő átvételével látja el.

AT feladata a szolgáltatás ellátásával összefüggésben az üzemeltetett konyhákon a rovar és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a takarítási, vagyon és tűzvédelmi feladatok ellátása, élelmiszer-biztonságra vonatkozó irányítási rendszer működtetése, valamint a szükséges árubeszerzések, ételkészítési és kiszállítási feladatok megszervezése.

Keretösszeg a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (a közbeszerzés mennyisége) nettó 350 000 000 Ft.

Keretmegállapodás 1 ATvel.

II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Értékelési szempontok:

1. 20 élelmezési napra vonatkozó melegebéd étlapok átlagos változatossága (átlagos változatossági mutatószám) (min.60, max. 80)

Súlyszám 30

2. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám 70

Értékelés során adható pontszám: 0-100.

Minőségi szempont: arányosítás (aránypár) a mintaétlapok alapján, az ár szempont: fordított arányosítás. részletek: egyéb közbesz dok-ok.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

A kizáró okok felsorolása:

Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a Kbt. 114. § (1) bek.nek megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR)17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek (továbbiakban AT) ajánlatában - elektronikus űrlap kitöltése útján - egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

EEKD nem alkalmazandó, figyelemmel a KR 7. §-ra is.

Folytatás VI.3.10. pontban.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

A szerződést a közétkeztetésre, gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér: az érintett ellátotti létszámra vonatkozó ellenszolgáltatás 20 %-a/óra, óvodás és bölcsődés ellátottak esetén legfeljebb 1 óra, iskolás ellátottak esetén legfeljebb 2 óra késedelemig.

Napi meghiúsulási kötbér: maximális késedelem esetén a napi ellenszolgáltatás 30 %-a.

Meghiúsulási kötbér: 1 intézmény esetében egy éven belül legalább három alkalommal érvényesített napi meghiúsulási kötbér, vagy a nem megfelelő minőséget megerősítő szakértői vélemény esetén a teljes ellátotti létszámra vetített éves ellenszolgáltatás 30 %-a.

Részletek a szerződéstervezetben.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

Az Ajánlatkérő keretmegállapodást köt valamennyi ellátási hely vonatkozásában. Részajánlat esetén a szerződés az egyes ellátási helyek vonatkozásában jóval alacsonyabb létszámra vonatkozna, ami jelentősen magasabb adag-egységárat eredményezne.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros forma
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.10)Procedūrai taikomų nacionalinių taisyklių nurodymas:
IV.1.11)Pagrindinės sutarties skyrimo procedūros ypatybės:

Karakterkorlát miatt ebben a pontban:

Az ellenszolgáltatás teljesítése:

AK a beszerzést saját költségvetésből finanszírozza. A kifizetés a Kbt. 135. §-ával összhangban a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. alapján, az igazolt teljesítést követően utólag, átutalással (HUF)

Szerződés, kifizetés HUF.

Havi 1 számla.

Kbt. 135. § (5)-(6) bek irányadó.

Előleg nincs.

Késedelmi kamat Ptk. 6:155.§ (1) szerint.

Részletek a szerződéstervezetben.

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas
Data: 20/02/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Vengrų kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. Hiánypótlás teljes körben azzal, hogy ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő (tov: GSZ) hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében nincs hiánypótlás.

2. AK szigorúbban megh. alkalmassági követelményei: felhívás III.1.3) M1), M2) és M3) pont alk. feltétel.

3. ATként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni:

a) Általános/Tevékenységi felelősségbiztosítás, min 5 000 000 HUF/káresemény és 30 000 000 HUF/év kártérítési limitösszeggel;

b) Szolgáltatói felelősségbiztosítás, min 10 000 000 HUF/káresemény és 20 000 000 HUF/év kártérítési limitösszeggel.

Ha AT nem tesz ezen kötelezettségének eleget AK azt szerződéskötéstől való elállásként értékeli.

4. Az összesített nettó ajánlati árat az egyéb közb dokumentumok részeként kibocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelő részletes költségvetéssel kell alátámasztani. Az értékelés alapja a részletes költségvetésben meghatározott egységárak és az utolsó év létszámadatai alapján kalkulált összesített ár, azonban az elszámolás a mindenkori tényleges létszámadatok és az egységárak alapján történik.

5. Helyszíni bejárás: 12.2.2019 10:00 óra. Hely: AK székhelye.

6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.

7. Kbt. 35. § (5) beknek szerint a közös ATknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módját a Kbt. 54. § és az egyéb közbeszerzési dokumentáció részletezi.

8 AK a Kbt. 105. § (1) a) pontja alapján egy ATvel köt keretmegállapodást, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződések minden feltételét tartalmazza, így az adott közbeszerzés megvalósítására a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint az AK általi közvetlen megrendelés útján kerül sor. Az egyes AKk a keretmegállapodás alapján külön kötnek szerződést, évente, a tanév kezdetét megelőzően.

9. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba: 00252.

10. folytatás III.1.4)-től:

A KR 17. § (2) beknek szerint alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában AT nyilatkozik arról, hogy az érintett GSZk vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani AT nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bek g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A KR 13. § alapján EKR elektronikus űrlap útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bek szerinti elektronikus dokumentumba foglalt, cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az érkezésről cégbírósági igazolást.

A 424/2017.(XII.19.) Korm. rend 12.§(2) beknek megfelelően az alk követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZtől olyan igazolás benyújtása, melyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbesz eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben GSZ nyilatkozik, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. AK attól függetlenül vizsgálja, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbesz eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

11.Ajánlati kötöttség 30 nap.

12. Ajánlati biztosíték: 1 000 000 HUF

AK sz.száma:11736082-15363107

Ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§(2) szerint, igazolás:óvadékra von. átutalási megbízás, v bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi int.v. biztosító garancialevele, garanciaszerződése, v kezességi szerz v bizt szerz alapján kiállított – készfizető kezességvállt tartalmazó – kötelezvény más.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

A Kbt. 148.§-a szerint.

Karakterkorlát miatt ebben a pontban:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M1) KR 21. § (3) a) pont alapján az ATnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki szakmai alkalmassága igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.

A KR 21. § (2) beknek megfelelően a referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M2) A KR 21. § (3) b) pont alapján ATnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ezen belül a képzettséget igazoló dokumentum (egyszerű másolati példány), a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzának és rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolása szükséges.

AK az önéletrajzban a szakmai gyakorlatot a kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontosságú megjelölésével kéri. AK elfogadja a szakmai gyakorlat év, vagy hónap pontosságú megjelölését is, azonban ez esetben a gyakorlati időt úgy számítja, hogy a kezdő időpont a megjelölt év vagy hónap utolsó napja, illetőleg a záró időpont a megjelölt év vagy hónap első napja. AK a szakmai gyakorlat teljes időtartamának számításakor a töredék hónapokat figyelmen kívül hagyja, továbbá a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.

M3) A KR 21. § (3) i) pontja alapján az ATnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával.

A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek, a Kbt. 69. § (4) bek, a Kbt. 114. § (2) bek, a 321/2015. (X. 30.) KR 23. §-ában és a 24. § (1) bek, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 12. § (2) rendelkezéseit alkalmazni kell.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1) Alkalmatlan az AT [ill a Kbt. 65. § (6) bek szerinti esetben a közös ATk együttesen, a Kbt. 65. § (7) bek szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan referenciával, amely összesen legalább 160 gyermek közétkeztetési szolgáltatási szolgáltatás keretében történő élelmezésére irányult, és magában foglalta a diétás étkeztetést is. Az alkalmassági feltételnek több referenciával is meg lehet felelni.

AK diétás étkezés alatt a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15. §-ában meghatározott étrendet érti.

M2) Alkalmatlan az AT [ill a közös ATk, vagy a az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik

a) 1 fő felsőfokú végzettségű dietetikussal, akinek a közétkeztetés területén legalább 3 éves szakmai gyakorlata van;

b) 1 fő középfokú (OKJ) szakirányú szakképesítéssel, vagy szakiránynak megfelelő más szakképesítéssel, vagy magasabb szintű szakirányú végzettséggel rendelkező szakáccsal, akinek legalább 4 (négy) éves szakmai gyakorlata van.

M3) Alkalmatlan az AT [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bek szerinti esetben a közös ATk együttesen, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha nem rendelkezik egy legalább 160 adag étel előállítására alkalmas konyhával, ahol az ajánlattevő HACCP rendszert alkalmaz.

AK hivatkozik a Kbt. 65. § (6) bekezdésére.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5.
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/01/2019