Leveringen - 565090-2023

Beknopt weergeven

Estland - Brandstoffen - Mootorikütuse ostmine

180/2023 - 00565090-2023

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: [AKTSIASELTS TALLINNA VESI] ---
Activiteit van de aanbestedende instantie: Watergerelateerde activiteiten
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Mootorikütuse ostmine
Beschrijving: Hanke mahtu kuuluvad järgmised mootorikütused orienteeruva kogusega (tankimine tanklas): Bensiin 95/98 - 3 500 l/kuus (AS Tallinna Vesi) Bensiin 95/98 – 2 000 l/kuus (Watercom OÜ) Diisel- 11 000 l/kuus (AS Tallinna Vesi) Diisel - 18 000 l/kuus (Watercom OÜ) Hanke mahtu kuulub ka diislikütuse transport hankija tootmisüksustele.
Identificatiecode van de procedure: 1472519b-ac20-49dd-95a3-76a4613d4a3e
Interne identificatiecode: 266775
Type procedure: Openbaar
De belangrijkste kenmerken van de procedure: Avatud hankemenetlus
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 09100000 Brandstoffen
Aanvullende classificatie (cpv): 09132000 Benzine
Aanvullende classificatie (cpv): 09134200 Dieselbrandstof
2.1.2 Plaats van uitvoering
Land: Estland
2.1.4 Algemene informatie
Aanvullende informatie: Lepingu esemeks on erinevate kütuste ostmine, hange tervikuna võetuna täidab ühte ja sama majanduslikku ülesannet ning hanke osadeks jaotamise vajadus puudub. Kauba müük ja tarne sama lepingu raames tagab lepingu võimalikult operatiivse täitmise.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/25/EU
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0000
Titel: Mootorikütuse ostmine
Beschrijving: Hanke mahtu kuuluvad järgmised mootorikütused orienteeruva kogusega (tankimine tanklas): Bensiin 95/98 - 3 500 l/kuus (AS Tallinna Vesi) Bensiin 95/98 – 2 000 l/kuus (Watercom OÜ) Diisel- 11 000 l/kuus (AS Tallinna Vesi) Diisel - 18 000 l/kuus (Watercom OÜ) Hanke mahtu kuulub ka diislikütuse transport hankija tootmisüksustele.
Interne identificatiecode: 266775
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 09100000 Brandstoffen
Aanvullende classificatie (cpv): 09132000 Benzine
Aanvullende classificatie (cpv): 09134200 Dieselbrandstof
5.1.2 Plaats van uitvoering
Land: Estland
5.1.3 Geraamde duur
Duur: 24 MONTH
5.1.6 Algemene informatie
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).
Informatie over eerdere aankondigingen
Aanvullende informatie: Lepingu esemeks on erinevate kütuste ostmine, hange tervikuna võetuna täidab ühte ja sama majanduslikku ülesannet ning hanke osadeks jaotamise vajadus puudub. Kauba müük ja tarne sama lepingu raames tagab lepingu võimalikult operatiivse täitmise.
5.1.8 Toegankelijkheidscriteria
Er zijn geen criteria opgenomen inzake de toegankelijkheid voor personen met een handicap, omdat de aanbesteding niet bestemd is voor gebruik door natuurlijke personen
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium
Type: {code|name|award-criterion-type.unpublished} translation is missing
Rechtvaardigingscode: Commerciële belangen van een ondernemer
Rechtvaardiging voor publicatie later: Ei soovi avaldada.
Datum waarop deze zal worden gepubliceerd: 2028-09-14+03:00
{code|name|number-weight.unpublished} translation is missing: 85
Rechtvaardigingscode: Commerciële belangen van een ondernemer
Rechtvaardiging voor publicatie later: Ei soovi avaldada.
Datum waarop deze zal worden gepubliceerd: 2028-09-14+03:00
Criterium
Type: {code|name|award-criterion-type.unpublished} translation is missing
Rechtvaardigingscode: Commerciële belangen van een ondernemer
Rechtvaardiging voor publicatie later: Ei soovi avaldada.
Datum waarop deze zal worden gepubliceerd: 2028-09-14+03:00
{code|name|number-weight.unpublished} translation is missing: 15
Rechtvaardigingscode: Commerciële belangen van een ondernemer
Rechtvaardiging voor publicatie later: Ei soovi avaldada.
Datum waarop deze zal worden gepubliceerd: 2028-09-14+03:00
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst
Geen
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen
5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Bemiddelingsorganisatie: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Organisatie voor beroepsprocedures: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: AKTSIASELTS TALLINNA VESI
6. Resultaten
Waarde van alle in het kader van deze procedure gegunde opdrachten: unpublished 
Rechtvaardigingscode: Commerciële belangen van een ondernemer
Rechtvaardiging voor publicatie later: Ei soovi avaldada.
Datum waarop deze zal worden gepubliceerd: 2028-09-14+03:00
6.1 Resultaat Lot Identifier: LOT-0000
6.1.1 Er is ten minste één winnaar gekozen.
6.1.2 Winnaar
Winnaar
Officiële naam: [Circle K Eesti Aktsiaselts] ---
Inschrijver
Identificatiecode van de inschrijving: 541353
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0000
Waarde van het resultaat: NaN EUR
Rechtvaardigingscode: eo-int
Rechtvaardiging voor publicatie later: [Ei soovi avaldada.] ---
Datum waarop deze zal worden gepubliceerd: 2028-09-14+03:00
Onderaanneming: no
Subcontracting value known: 0
Subcontracting percentage known: 0
Informatie over het contract
Identificatiecode van het contract: 11294
Titel: MÜÜGILEPING
Datum van sluiting van het contract: 2023-09-07+03:00
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst.: false
Organisatie die het contract ondertekent:
6.1.4 Statistische informatie
Samenvatting van de door de koper ontvangen beroepen
Aard van de vermeende onregelmatigheid
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname
{code|name|received-submission-type.unpublished} translation is missing: NaN
{code|name|received-submission-type.unpublished} translation is missing: NaN
{code|name|received-submission-type.unpublished} translation is missing: NaN
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: AKTSIASELTS TALLINNA VESI
Registratienummer: 10257326
Postadres: Ädala tn 10  
Stad: Tallinn
Postcode: 10614
Land: Estland
Contactpunt: HEIVO MURDMETS
Telefoon: +372 53332789
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: ORG-0001 
8.1 ORG-0002
Officiële naam: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Registratienummer: 1000123
Postadres: Tartu mnt 85  
Stad: Tallinn
Postcode: 10115
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +3726113713
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures: ORG-0002 
Bemiddelingsorganisatie: ORG-0002 
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Riigihangete register
Registratienummer: TED64
Stad: Tallinn
Land: Estland
Telefoon: +3726113693
Rollen van deze organisatie:
TED eSender: ORG-0003 
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Circle K Eesti Aktsiaselts
Registratienummer: 10180925
Postadres: A. H. Tammsaare tee 47  
Stad: Tallinn
Postcode: 11316
Land: Estland
Telefoon: +3726113693
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver: ORG-0004 
Winner of these lots: LOT-0000
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: c3f9d7f2-2538-49f5-af11-76d705af20db - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-09-15+03:00 13:15:34.664+03:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Estisch 
11.2 Informatie over de bekendmaking
Publicatienummer aankondiging: 00565090-2023
Nummer uitgave PB S: 180/2023
Datum van bekendmaking: 2023-09-19Z