Servicios - 565151-2019

28/11/2019    S230

Eesti-Tallinn: Andmevõrgu haldamis- ja tugiteenused

2019/S 230-565151

Hanketeade – võrgustikega seotud sektorid

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Elektrilevi OÜ
Riiklik registreerimisnumber: 11050857
Postiaadress: Kadaka tee 63/1
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 12915
Riik: Eesti
Kontaktisik: Angela Laine
E-post: angela.laine@elektrilevi.ee
Telefon: +372 53056237
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.elektrilevi.ee
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1617554/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1617554/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.6)Põhitegevus
Elektrienergia

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Elektrilevi OÜ operatiivjuhtimise sidesüsteemi haldusteenuse osutamine

Viitenumber: 215594
II.1.2)CPV põhikood
72315000 Andmevõrgu haldamis- ja tugiteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping Elektrilevi OÜ operatiivsidesüsteemi haldusteenuse osutamiseks. Edukale pakkujale antakse haldamiseks enam kui 2 000 Elektrilevile kuuluvat võrguseadet, eesmärgiga tagada operatiivjuhtimise sidesüsteemi töökindel ja turvaline toimimine ning laienemine. Seadmed asuvad valdavalt alajaamades, mistõttu peab edukas pakkuja omama tehnilist personali, kellel on volitused ja varustus ELV alajaamades tööde teostamiseks.

Hankeleping sõlmitakse kolmeks aastaks võimalusega pikendada lepingut kahel korral aasta võrra.

Teenuse sisuks on tagada hankijale sideteenuste jaoks täislahendus:

— elektripaigaldiste sideseadmete haldus;

— monitooring ja logide haldus;

— sidekanalite haldus; dokumentatsiooni haldus;

— sidelahenduste nõustamine;

— on-site teenused.

Hanke mahtu ei kuulu sidekanalite teenuste pakkumine.

NB! Taotlejal tuleb pakkumust koostades valida „Täida andmed vormil".

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 730 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72315000 Andmevõrgu haldamis- ja tugiteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping Elektrilevi OÜ operatiivsidesüsteemi haldusteenuse osutamiseks. Edukale pakkujale antakse haldamiseks enam kui 2 000 Elektrilevile kuuluvat võrguseadet, eesmärgiga tagada operatiivjuhtimise sidesüsteemi töökindel ja turvaline toimimine ning laienemine. Seadmed asuvad valdavalt alajaamades, mistõttu peab edukas pakkuja omama tehnilist personali, kellel on volitused ja varustus ELV alajaamades tööde teostamiseks.

Hankeleping sõlmitakse kolmeks aastaks võimalusega pikendada lepingut kahel korral aasta võrra.

Teenuse sisuks on tagada hankijale sideteenuste jaoks täislahendus:

— elektripaigaldiste sideseadmete haldus;

— monitooring ja logide haldus;

— sidekanalite haldus; dokumentatsiooni haldus;

— sidelahenduste nõustamine;

— on-site teenused.

Hanke mahtu ei kuulu sidekanalite teenuste pakkumine.

NB! Taotlejal tuleb pakkumust koostades valida „Täida andmed vormil".

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 730 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 60
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Vastavalt RHS §123.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:

Jah, kui hankija soovib rakendada RHS § 49 lg 5 võimalust.

II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.7)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:

Arvestama peab pakkumust esitades asjaoluga, et arvete maksetähtaeg on järgmine:

1) 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva hankija poolt arve kättesaamisest arvates või

2) 95 (üheksakümmend viis) kalendripäeva hankija poolt arve kättesaamisest arvates. Käesolevas punktis nimetatud maksetähtaja valimise korral on pakkujal võimalik liituda hankija faktooringprogrammiga. Hankija faktooringprogrammi ja selles osalemise tingimuste kohta saab lähemat teavet veebilehelt (http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/vwFaktooring/1?OpenDocument).

Ettemakseid ei tehta.

III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Leping sõlmitakse hankija vormil.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 03/01/2020
Kohalik aeg: 11:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 4 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
26/11/2019