Roboty budowlane - 565360-2019

Submission deadline has been amended by:  611890-2019
TITytułPolska-Sosnowiec: Roboty budowlane
NDNumer publikacji ogłoszenia565360-2019
PDData publikacji29/11/2019
OJNumer wydania Dz.U. S231
TWMiejscowość nabywcySOSNOWIEC
AUNazwa urzędowa nabywcyGmina Sosnowiec
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany25/11/2019
DTTermin składania ofert03/01/2020
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
79421200 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
45000000 - Roboty budowlane
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
42933000 - Automaty sprzedające
71354000 - Usługi sporządzania map
34922100 - Oznakowanie drogowe
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
31523200 - Trwałe znaki informacyjne
42961000 - System sterowania i kontroli
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
45233161 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL22B
IAAdres internetowy (URL)http://www.um.sosnowiec.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE