Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 565404-2021

05/11/2021    S215

Poland-Lublin: Blood-testing reagents

2021/S 215-565404

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 196-508288)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: Al. Kraśnicka 100
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-718
Country: Poland
Contact person: Krystyna Przybylska
E-mail: zamowienia_przybylska@szpital.lublin.pl
Telephone: +48 815374624
Fax: +48 815374624
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital.lublin.pl
Address of the buyer profile: https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Reference number: Numer sprawy WSSSPZOZ.DZP.382.54.2021
II.1.2)Main CPV code
33696200 Blood-testing reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów z możliwością składania ofert częściowych – zgodnie z wyszczególnieniem w formularzach cenowych, pakiety nr 1-9.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 196-508288

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 10/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 16/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 07/02/2022
Read:
Date: 13/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 10/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 16/11/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: