Services - 56542-2021

03/02/2021    S23

Czechia-Prague: Systems and technical consultancy services

2021/S 023-056542

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 001-001117)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
National registration number: 00006947
Postal address: Letenská 525/15
Town: Praha 1
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 118 10
Country: Czechia
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Telephone: +420 257041111
Fax: +420 257042788
Internet address(es):
Main address: https://www.mfcr.cz/
Address of the buyer profile: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování

Reference number: MF-34152/2020/6602
II.1.2)Main CPV code
72220000 Systems and technical consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění služby penetračního testování, která je s ohledem na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů či jeho prováděcích předpisů nutná v oblasti zabezpečení jednotlivých informačních systémů Kritické informační infrastruktury a Významných informačních systémů a provozních systémů. Předmětem veřejných zakázek mohou být i penetrační testy prováděné dle legislativy, která nahradí legislativu dle věty první, či provedení penetračních testů na jakémkoli informačním systému, pokud to Centrální zadavatel (či zadavatel veřejné zakázky v DNS) považuje za vhodné.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/01/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 001-001117

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 02/02/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 22/02/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

Viz také Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a zadávací dokumentaci ve znění tohoto vysvětlení uveřejněné na profilu zadavatele.