Services - 565577-2021

05/11/2021    S215

Sverige-Malmö: Tjänster i naturreservat

2021/S 215-565577

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
Nationellt registreringsnummer: 202100-2346
Ort: MALMÖ
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 20515
Land: Sverige
Kontaktperson: Christina Lundmark
E-post: christina.lundmark@lansstyrelsen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwveepfry&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwveepfry&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIS Utförande av gränsmarkering av skyddad natur i Skåne län

Referensnummer: 512-18081-2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92533000 Tjänster i naturreservat
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Länsstyrelsen Skåne, org.nr. 202100–2340, nedan kallad Länsstyrelsen, inbjuder er härmed att inkomma med ansökan i syfte att ingå i ett dynamiskt inköpssystem, nedan kallad DIS, gällande utförande av gränsmarkering av skyddad natur i Skåne län.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
92530000 Tjänster i botaniska och zoologiska trädgårdar samt naturreservat
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Länsstyrelsen Skåne, org.nr. 202100–2340, nedan kallad Länsstyrelsen, inbjuder er härmed att inkomma med ansökan i syfte att ingå i ett dynamiskt inköpssystem, nedan kallad DIS, gällande utförande av gränsmarkering av skyddad natur i Skåne län.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/05/2029
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/05/2029
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/05/2029

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/11/2021