Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Dodávky - 565716-2019

TINázovSpojené kráľovstvo-St Asaph: Diagnostické súpravy
NDČíslo dokumentu565716-2019
PDDátum uverejnenia29/11/2019
OJÚ. v. EÚ S231
TWMiestoST ASAPH
AUNázov obstarávateľaNHS Wales Shared Services Partnership
OLPôvodný jazykEN
HDHlavičkaDodávky - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž - Neuplatniteľné
CYKrajinaUK
AATyp obstarávateľa6 - Organizácia riadená verejným právom
HAEU Institution-
DSDokument bol zaslaný26/11/2019
NCObstarávanie2 - Dodávky
PRKonanie9 - Neuplatniteľné
TDTyp dokumentu0 - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky9 - Nehodiace sa
PCKód CPV33100000 - Zdravotnícke vybavenie
33124100 - Diagnostické prístroje
33124110 - Diagnostické systémy
33140000 - Zdravotnícky spotrebný materiál
33141625 - Diagnostické súpravy
33157400 - Lekárske dýchacie prístroje
33692000 - Lekárske roztoky
RCKód NUTSUKL
IAInternetová adresa (URL)http://www.procurement.wales.nhs.uk
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ