We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dodávky - 565716-2019

29/11/2019    S231    Dodávky - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž - Neuplatniteľné 

Spojené kráľovstvo-St Asaph: Diagnostické súpravy

2019/S 231-565716

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: NHS Wales Shared Services Partnership
Poštová adresa: Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park
Mesto/obec: St Asaph
Kód NUTS: UK
PSČ: LL17 0JL
Štát: Spojené kráľovstvo
Kontaktná osoba: Joanne Liddle
E-mail: Joanne.liddle@wales.nhs.uk
Telefón: +44 1745366820

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.procurement.wales.nhs.uk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: RESAH
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: UKZ
PSČ: 75011
Štát: Spojené kráľovstvo
Kontaktná osoba: Louis Potel
E-mail: Joanne.liddle@wales.nhs.uk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.resah.fr/

I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Hospital Acquired Respiratory Infections (ICU) including Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

II.1.2)Hlavný kód CPV
33141625
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000
33140000
33157400
33692000
33124100
33124110
33141625
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: UKL
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/06/2020

Oddiel IV: Postup

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019