Služby - 565731-2020

25/11/2020    S230

Malta-Valletta: Poskytnutí služeb videoprodukce pro vzdělávací účely

2020/S 230-565731

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Poštovní adresa: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Obec: Valetta
Kód NUTS: MT MALTA
PSČ: MRS 1917
Země: Malta
Kontaktní osoba: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.easo.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6917
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6917
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Podpora azylu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí služeb videoprodukce pro vzdělávací účely

Spisové číslo: EASO/2020/801
II.1.2)Hlavní kód CPV
92100000 Služby v oblasti filmu a videa
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (veřejný zadavatel) má v úmyslu zajistit poskytnutí služeb videoprodukce pro vzdělávací účely, které napomůžou středisku pro vzdělávání a profesní rozvoj úřadu EASO při revizi a přepracování nových vzdělávacích modulů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
92111000 Výroba filmů a videa
92111100 Výroba vzdělávacích filmů a videa
92112000 Služby související s výrobou filmů a videa
92111260 Výroba informačního videa
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: MT MALTA
Kód NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Kód NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
Kód NUTS: IT ITALIA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění zakázky ve většině případů jsou prostory poskytovatele služeb (sídlo podnikání/společnosti). Místo provedení zakázky může být podrobněji popsáno v technických specifikacích.

II.2.4)Popis zakázky:

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (veřejný zadavatel) má v úmyslu zajistit poskytnutí služeb videoprodukce pro vzdělávací účely, které napomůžou středisku pro vzdělávání a profesní rozvoj úřadu EASO při revizi a přepracování nových vzdělávacích modulů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v části I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 22/12/2020
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/12/2020
Místní čas: 11:00
Místo:

Prostory EASO na Maltě: Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MALTA.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš dva zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno, datum narození, státní příslušnost a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň dva pracovní dny předem na adresu: contracts@easo.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/11/2020