Tjenesteydelser - 565731-2020

25/11/2020    S230

Malta-La Valette: Levering af videoproduktionstjenester til undervisningsformål

2020/S 230-565731

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Asylstøttekontor
Postadresse: Winemakers Wharf, Grand Harbour
By: Valetta
NUTS-kode: MT MALTA
Postnummer: MRS 1917
Land: Malta
Kontaktperson: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.easo.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6917
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6917
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Asylstøtte

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af videoproduktionstjenester til undervisningsformål

Sagsnr.: EASO/2020/801
II.1.2)Hoved-CPV-kode
92100000 Virksomhed i forbindelse med film og video
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det Europæiske Asylstøttekontor (den ordregivende myndighed) ønsker at indkøbe videoproduktionstjenester til undervisningsformål, der vil gøre det muligt for centeret for undervisning og faglig udvikling hos EASO at revidere og nydesigne nye undervisningsmoduler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
92111000 Film- og videoproduktion
92111100 Produktion af uddannelsesfilm og -videobånd
92112000 Virksomhed i forbindelse med produktion af film og videobånd
92111260 Produktion af informationsvideobånd
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT MALTA
NUTS-kode: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-kode: CY ΚΥΠΡΟΣ
NUTS-kode: IT ITALIA
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for kontrakten er i de fleste tilfælde kontrahentens lokaler (etableringssted). Udførelsesstedet for kontrakten kan være specificeret mere detaljeret i de tekniske specifikationer.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det Europæiske Asylstøttekontor (den ordregivende myndighed) ønsker at indkøbe videoproduktionstjenester til undervisningsformål, der vil gøre det muligt for centeret for undervisning og faglig udvikling hos EASO at revidere og nydesigne nye undervisningsmoduler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/12/2020
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/12/2020
Tidspunkt: 11:00
Sted:

EASO's lokaler i Malta: Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MALTA.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst to repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren oplyse det fulde navn, fødselsdato, nationalitet og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst to arbejdsdage i forvejen til: contracts@easo.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2020