Palvelut - 565731-2020

25/11/2020    S230

Malta-Valletta: Videotuotantopalveluiden toimittaminen koulutuskäyttöön

2020/S 230-565731

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Postiosoite: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Postitoimipaikka: Valetta
NUTS-koodi: MT MALTA
Postinumero: MRS 1917
Maa: Malta
Yhteyshenkilö: EASO Contracts
Sähköpostiosoite: contracts@easo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.easo.europa.eu/
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6917
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6917
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Turvapaikka-asioiden tuki

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Videotuotantopalveluiden toimittaminen koulutuskäyttöön

Viitenumero: EASO/2020/801
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (hankintaviranomainen) haluaa hankkia videotuotantopalveluja koulutuskäyttöön, minkä ansiosta EASOn koulutus- ja ammatillisen kehityksen keskus voidaan ottaa käyttöön uusien koulutusmoduulien tarkistamisen ja uudistamisen yhteydessä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
92111000 Elokuva- ja videotuotantopalvelut
92111100 Opetuselokuvien ja -videoiden tuotanto
92112000 Elokuvien ja videonauhojen tuotantoon liittyvät palvelut
92111260 Tietovideoiden tuotanto
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: MT MALTA
NUTS-koodi: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-koodi: CY ΚΥΠΡΟΣ
NUTS-koodi: IT ITALIA
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimuksen suorituspaikka on pääosin sopimusosapuolen toimitilat (sijoittautumispaikka). Sopimuksen suorituspaikkaa koskevia yksityiskohtaisempia tietoja saattaa löytyä teknisistä eritelmistä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (hankintaviranomainen) haluaa hankkia videotuotantopalveluja koulutuskäyttöön, minkä ansiosta EASOn koulutus- ja ammatillisen kehityksen keskus voidaan ottaa käyttöön uusien koulutusmoduulien tarkistamisen ja uudistamisen yhteydessä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/12/2020
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/12/2020
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

EASOn toimitilat Maltalla: Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MALTA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi, syntymäaika, kansallisuus ja henkilötunnus tai passin numero ainakin 2 työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen contracts@easo.europa.eu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/11/2020