Szolgáltatások - 565731-2020

25/11/2020    S230

Málta-Valetta: Videogyártási szolgáltatások nyújtása képzési célokra

2020/S 230-565731

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Postai cím: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Város: Valetta
NUTS-kód: MT MALTA
Postai irányítószám: MRS 1917
Ország: Málta
Kapcsolattartó személy: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.easo.europa.eu/
A felhasználói oldal címe: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6917
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6917
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Menekültügyi támogatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Videogyártási szolgáltatások nyújtása képzési célokra

Hivatkozási szám: EASO/2020/801
II.1.2)Fő CPV-kód
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (ajánlatkérő) képzési célokra kíván beszerezni videogyártási szolgáltatásokat, melyek lehetővé teszik az EASO képzési és szakmai továbbképzési központja számára új képzési modulok felülvizsgálati és átdolgozási folyamatának elvégzését.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
92111000 Mozifilm- és videofilm-gyártási szolgáltatások
92111100 Oktatófilm és videofilm gyártása
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
92111260 Ismeretterjesztő videofilm gyártása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: MT MALTA
NUTS-kód: EL ΕΛΛΑΔΑ
NUTS-kód: CY ΚΥΠΡΟΣ
NUTS-kód: IT ITALIA
A teljesítés fő helyszíne:

Az esetek többségében a szerződés végrehajtásának helyszíne a nyertes ajánlattevő telephelye (székhelye). A szerződés végrehajtásának helyszínéről további információk a műszaki dokumentációban találhatók.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (ajánlatkérő) képzési célokra kíván beszerezni videogyártási szolgáltatásokat, melyek lehetővé teszik az EASO képzési és szakmai továbbképzési központja számára új képzési modulok felülvizsgálati és átdolgozási folyamatának elvégzését.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/12/2020
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/12/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az EASO máltai helyszíne: Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MÁLTA.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontáson minden ajánlattevőtől maximum két képviselő lehet jelen. A pályázónak szervezési és biztonsági okokból legkésőbb 2 munkanappal a pályázatbontás előtt el kell küldenie a képviselő teljes nevét, születési dátumát, nemzetiségét és személyiigazolvány- vagy útlevélszámát a következő címre: contracts@easo.europa.eu

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2020