Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Dodávky - 565744-2019

Submission deadline has been amended by:  571519-2019
29/11/2019    S231    Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Portugalsko-Coimbra: Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu

2019/S 231-565744

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 680015965
Poštová adresa: Avenida de Conímbriga, Santa Clara, apartado 5015
Mesto/obec: Coimbra
Kód NUTS: PT16E
PSČ: 3041-901
Štát: Portugalsko
E-mail: geral@smtuc.pt
Telefón: +351 239801100
Fax: +351 239440348

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.smtuc.pt

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.smtuc.pt

I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Transporte público urbano de passageiros

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Concurso Público ref.a CP/1656/2019: fornecimento por lotes de veículos elétricos de transporte urbano de passageiros

Referenčné číslo: CP/1656/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
34121000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 735 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

5 autocarros elétricos de transporte urbano de passageiros de 12 metros + carregadores de baterias para os autocarros elétricos de 12 metros

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34121000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT16E
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 375 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

7 miniautocarros elétricos de transporte urbano de passageiros até 7 metros + carregadores de baterias para os miniautocarros elétricos até 7 metros

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34121000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT16E
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 820 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

2 miniautocarros elétricos de transporte urbano de passageiros até 6 metros + carregadores de baterias para os miniautocarros elétricos até 6 metros

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34121000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT16E
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 540 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/12/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Portugalčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019