Tjenesteydelser - 565824-2021

Submission deadline has been amended by:  587868-2021
05/11/2021    S215

Danmark-København: Vask og rensning

2021/S 215-565824

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rafi Baronian
E-mail: s26f@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/165851411.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/165851411.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/165851411.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning/overtøj/linned/sengetøj mv.

Sagsnr.: 2021-0321077
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på:

- Leje, vask og levering af arbejdsbeklædning på vegne af institutioner i Københavns kommune

- Leje, vask, levering og servicering af overtøj til udekørende medarbejdere

- Afhentning, vask og returlevering af beboernes private tøj/sengetøj/linned mv. på plejecentre og decentrale enheder.

- Levering og vask af linned/sengetøj mv. til plejecentre og decentrale enheder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 245 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Leje, vask, levering og servicering af arbejdsbeklædning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
18130000 Arbejdsbeklædning til specialformål
18140000 Tilbehør til arbejdsbeklædning
18300000 Beklædningsgenstande
18400000 Beklædningsartikler til specielle formål samt tilbehør
18420000 Tilbehør til beklædningsartikler
18443300 Hovedbeklædning
50830000 Reparation af beklædning og tekstiler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leje, vask og levering af arbejdsbeklædning på vegne af institutioner primært under Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF), Socialforvaltningen (SOF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF).

Antallet af medarbejdere kan variere over året og ligeså fra år til år. Aftalen kommer til at gælde primært for følgende personalegrupper:

- Plejepersonale, inde og ude.

- Sygeplejersker, inde og ude

- Rengøringsmedarbejdere.

- Køkkenpersonale, i ældremadsproduktion og i skolemadsproduktion.

- Personale i Voksentandplejen (inde og ude)Fysioterapeuter/ergoterapeuter (inde og ude)

- Gartnere/servicepersonale/teknisk personale (inde og ude)

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 133 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Leje, vask, levering og servicering af overtøj til udekørende medarbejdere

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
18110000 Erhvervsbeklædning
18140000 Tilbehør til arbejdsbeklædning
18220000 Vejrfast beklædning
18221000 Vandtæt beklædning
18300000 Beklædningsgenstande
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leje, vask, levering og servicering af overtøj til udekørende medarbejdere.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Afhentning, vask og returlevering af beboernes private tøj/sengetøj/linned på plejecentre og decentrale enheder samt vask og levering af sengetøj/linned til plejecentre og decentrale enheder

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
19231000 Linned
39512000 Sengelinned
98311000 Afhentning af vasketøj
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Afhentning, vask og returlevering af beboernes private tøj/sengetøj/linned på plejecentre og decentrale enheder samt levering og vask af linned/sengetøj til plejecentre og decentrale enheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 45%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 105 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5 mio. for tingsskade og DKK 10 mio. ved personskade. Kravet er det samme uanset, om Tilbudsgiver byder ind på en, flere eller alle delkontrakter.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal som minimum svare til det krav der gælder for den eller de delkontrakter, Tilbudsgiveren byder ind på. Kravene er kumulative, hvilket betyder, at hvis der bydes ind på flere delkontrakter, svarer det samlede krav til summen af de delkontrakter der bydes ind på.

Delkontrakt Krav til årlig omsætning

Delkontrakt 1 19.000.000 kr.

Delkontrakt 2 1.000.000 kr.

Delkontrakt 3 15.000.000 kr.

Summen (alle 3 delkontrakter) 35.000.000 kr.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår skal som minimum svare til det krav der gælder for den eller de delkontrakter, Tilbudsgiveren byder ind på. Kravene er kumulative, hvilket betyder, at hvis der bydes ind på flere delkontrakter, svarer det samlede krav til summen af de delkontrakter der bydes ind på.

Delkontrakt Krav til årlig egenkapital

Delkontrakt 1 9.000.000 kr.

Delkontrakt 2 1.000.00 kr.

Delkontrakt 3 7.500.000 kr.

Summen (alle 3 delkontrakter) 17.500.000 kr.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 20% årligt. Kravet er det samme uanset, om Tilbudsgiver byder ind på én, flere eller alle delkontrakter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5 mio. for tingsskade og DKK 10 mio. ved personskade. Kravet er det samme uanset, om Tilbudsgiver byder ind på en, flere eller alle delkontrakter.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal som minimum svare til det krav der gælder for den eller de delkontrakter, Tilbudsgiveren byder ind på. Kravene er kumulative, hvilket betyder, at hvis der bydes ind på flere delkontrakter, svarer det samlede krav til summen af de delkontrakter der bydes ind på.

Delkontrakt Krav til årlig omsætning

Delkontrakt 1 19.000.000 kr.

Delkontrakt 2 1.000.000 kr.

Delkontrakt 3 15.000.000 kr.

Summen (alle 3 delkontrakter) 35.000.000 kr.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår skal som minimum svare til det krav der gælder for den eller de delkontrakter, Tilbudsgiveren byder ind på. Kravene er kumulative, hvilket betyder, at hvis der bydes ind på flere delkontrakter, svarer det samlede krav til summen af de delkontrakter der bydes ind på.

Delkontrakt Krav til årlig egenkapital

Delkontrakt 1 9.000.000 kr.

Delkontrakt 2 1.000.00 kr.

Delkontrakt 3 7.500.000 kr.

Summen (alle 3 delkontrakter) 17.500.000 kr.

- Tilbudsgivers gennemsnitlige soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 20% årligt. Kravet er det samme uanset, om Tilbudsgiver byder ind på én, flere eller alle delkontrakter.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En liste over de betydeligste leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med

angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private modtager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delkontrakt 1, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato. Referencerne skal vedrøre levering af vaske og leje af arbejdsbeklædning, som er omfattet af kontraktens sortiment til offentlige kunder.

Der stilles følgende krav til referencerne:

At være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato

At leverancerne har været til offentlige kunder

At minimum 2 af referencerne skal have en størrelse svarende til minimum DKK 3 mio. eksklusive moms pr. år . pr. reference.

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delkontrakt 2, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 1 reference inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato. Referencerne skal vedrøre levering af vaske og leje af overtøj, som er omfattet af kontraktens sortiment til en offentlig kunde.

Der stilles følgende krav til referencen:

At være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato

At leverancen har været til en offentlig kunde

At referencen skal have en størrelse svarende til minimum DKK 250.000 eksklusive moms. pr. år.

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delkontrakt 3, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato. Referencerne skal vedrøre levering af vaske og leje af sengetøj/linned til Plejecentre eller institutioner, samt vask af privattøj/sengetøj/linned for beboere på plejecentre eller institutioner, som er omfattet af kontraktens sortiment.

Der stilles følgende krav til referencerne:

At være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato

At leverancerne har været til offentlige kunder.

At minimum 1 af referencerne skal have en størrelse svarende til minimum DKK 5 mio. eksklusive moms. pr. år.

At mindst en reference skal vedrøre både vask/leje af sengetøj og linned til plejecentre eller institutioner og vask og levering af privattøj, sengetøj og linned for beboere på plejecentre eller institutioner.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakterne indeholder en arbejdsklausul vedr. løn og arbejdstagerforhold. Kontrakterne indeholder et CSR-bilag.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/12/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/12/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudsloven

§§ 135, 136 og 137 stk. 1 , nr. 1,2, og 7. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er

endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har

begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning

inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til Udbudslovens § 137,

stk. 1, nr. 3. Jf. afsnit 7.2.2 i Udbudsbetingelser skal Tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske

og finansielle formåen ved fremlæggelse af: - Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det

relevante forsikringsselskab. - Revisionspåtegnet årsregnskab for de seneste 3 disponible

regnskabsår, hvoraf Tilbudsgiveres omsætning fremgår. - Revisionspåtegnet årsregnskab for

de seneste 3 disponible regnskabsår, hvoraf Tilbudsgiveres soliditetsgrad fremgår. Revisionspåtegnet årsregnskab for

de seneste 3 disponible regnskabsår, hvoraf Tilbudsgiveres egenkapital fremgår.

Hvis tilbudsgiveren ønsker at afgive tilbud på flere delkontrakter, men ikke opfylder de kumulative egnethedskarv for økonomisk og finansiel formåen, kan Tilbudsgiveren vælge at prioritere de afgivne tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2021