Urakat - 566048-2018

21/12/2018    S246    - - Urakat - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 

Suomi-Pori: Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt

2018/S 246-566048

Hankintailmoitus – erityisalat

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Pori Energia Oy, A2020-projekti
0790442-4
Radanvarsi 2
Pori
28100
Suomi
Yhteyshenkilö: Hannu Turunen
Puhelin: +358 447012218
Sähköpostiosoite: hannu.turunen@porienergia.fi
NUTS-koodi: FI196

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.porienergia.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/poyry
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/poyry?id=214985&tpk=a0b3bc0e-769f-40e0-b99f-7760ad8020be
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.6)Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Prosessisähköurakka

Viitenumero: 101007990-F0063
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45310000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tässä urakassa on kyse Pori Energian A2020-projektin prosessisähköurakasta. Urakka jakautuu prosessisähköistykseen uuden ja vanhan laitoksen puolella, ja painottuu pääsääntöisesti uuden laitoksen puolelle. Urakkaan kuuluvat materiaalit töineen, joista annetaan yksikköhintaluettelot. Tarkempi työn laajuus ja sisältö määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Työ käsittää kaikki sähkötyöt urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa ja niissä määritellyllä tavalla. Urakoitsijan työsuoritukseen kuuluu siten mm. seuraavien kokonaisuuksien tekeminen:

– Kaapelihyllyt

– Kaapelit ja materiaalit

– Kaapelien veto

– Kytkentätyöt.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa urakan laajuutta asiakirjoissa mainitusta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pori Energia Oy on tehnyt investointipäätöksen uuden yhteistuotantovoimalaitoksen (”CHP-laitos”) rakentamisesta Aittaluodon teollisuusalueelle korvaten osittain olemassa olevan voimalaitoksen. Suunnitellun voimalaitoksen on tarkoitus korvata voimalaitoksen RT-kattila, joka on lähivuosina tulossa elinkaarensa päähän. Uusi voimalaitos tulee tuottamaan kaukolämpöä Porin alueelle ja sähköä valtakunnan verkkoon sekä prosessihöyryä Aittaluodon alueen teollisuuslaitosten käyttöön. Tarkoitus on, että laitos on valmis huhtikuussa 2020. Lähtökohtana on, että laitos toimii monipolttoaineperiaatteella, pääpolttoaineina puuperäiset biopolttoaineet, turve sekä mahdollisesti kierrätyspolttoaine (SRF) sekä käynnistys-/tukipolttoaineena kevyttä polttoöljyä.

Laitoksen ympäristölupa on saatu ympäristökeskukselta. Luvan ehtojen perusteella tullaan päättämään käytettävistä polttoaineista. Samoin ympäristöluvan ehtojen perusteella tullaan päättämään savukaasupesurin lopullisesta konfiguraatiosta. Luvan perusteella tullaan päättämään lunastettavista optioista. Kattilalaitossopimuksessa on SFR:n syöttölinja antikorroosioreagenssin syöttö ja siilo optiona tai vaihtoehtoisesti SRC ja aktiivihiilen syöttö. Lauhdutintoimitukseen kuuluu optiona lietteenkäsittely joko pumppaamalla se tulipesään tai sen kuivaus ja säkitys. Lauhteen puhdistus on myös optiona, sekä sen lisäoptioina esipesuri (quench) ja haihdutin. Samoin syntyvän lauhteen lämmön käytölle on optiona lisäveden, raakaveden tai polttoilman esilämmitys.

Uuden kattilalaitoksen polttotekniikka on kuplapetipoltto (BFB), ja kattilan polttoaineteho on noin 90 MW, turbiinin sähköteho 15 MW ja laitoksen kaukolämpöteho 80 MW. Laitoksen rakentaminen alkoi kesällä 2018. Projektin nimi on A2020.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 8
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Työnaikainen vakuus on arvoltaan 10 % sopimusvaiheen urakkahinnasta ja takuuajan vakuus 10 % lopullisesta hinnasta (poikkeus YSE 1998). Työnaikaisen vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumispäivämäärän. Jos vastaanottotarkastus viivästyy yli 15 vrk sovitusta valmistumisajasta, on urakoitsija velvollinen jatkamaan vakuuden voimassaoloaikaa viiveen määrällä. Hyväksytyn vastaanoton ja takuuajan vakuuden antamisen jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuuteen. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Vakuudeksi hyväksytään vain konsernivakuus tai tilaajan nimiin tehty talletus. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopijapuolten tilisuhteet ovat täysin selvät, siinäkään tapauksessa, että sopimus joudutaan purkaa YSE 1998:ssa mainittujen seikkojen perusteella.

III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Maksuehdot

III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/01/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/12/2018