We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 566150-2023

20/09/2023    S181

Finland-Valtioneuvosto: IT services: consulting, software development, Internet and support

2023/S 181-566150

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valtioneuvoston kanslia
National registration number: 0245975-5
Postal address: PL 23
Town: Valtioneuvosto
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00023
Country: Finland
Contact person: Helena Kostin
E-mail: kirjaamo.vnk@gov.fi
Internet address(es):
Main address: https://vnk.fi/etusivu
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Valtioneuvoston Kanslia- IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut - Asiantuntijapalvelu Lausuntopalvelu.fi määrittelyprojektiin

Reference number: VN/15170/2023
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena oli asiantuntijapalvelusta lausuntopalvelu.fi määrittelyprojektiin.

Lausuntopalvelu (lausuntopalvelu.fi) on oikeusministeriön (OM) kehittämä palvelu julkishallinnon lausuntokierrosten toteuttamiseen. Nykyiseen järjestelmäratkaisuun liittyvä sopimus on päättymässä ja uusi järjestelmä tulisi ottaa käyttöön vuonna 2025. Vastuu uuden järjestelmän hankinnasta ja ylläpidosta on siirtymässä valtioneuvoston kanslialle (VNK). VNK käynnistää määrittelyprojektin, jossa valmistellaan rahoitushakemus vaadittavan investoinnin mahdollistamiseksi. Määrittelyprojektin tavoitteena on valmistella rahoitushakemus valtiovarainministeriölle. Projektissa määritellään ja kuvataan uuden lausuntopalvelu.fi –verkkopalveluratkaisun tavoitetila, suoritetaan markkinakartoitus ja käydään markkinavuoropuhelua uuden palveluratkaisun rahoitushakemusta varten

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 32 950.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena oli asiantuntijapalvelu lausuntopalvelu.fi määrittelyprojektiin.

Lausuntopalvelu (lausuntopalvelu.fi) on oikeusministeriön (OM) kehittämä palvelu julkishallinnon lausuntokierrosten toteuttamiseen. Nykyiseen järjestelmäratkaisuun liittyvä sopimus on päättymässä ja uusi järjestelmä tulisi ottaa käyttöön vuonna 2025. Vastuu uuden järjestelmän hankinnasta ja ylläpidosta on siirtymässä valtioneuvoston kanslialle (VNK). VNK käynnistää määrittelyprojektin, jossa valmistellaan rahoitushakemus vaadittavan investoinnin mahdollistamiseksi.

Määrittelyprojektin tavoitteena on valmistella rahoitushakemus valtiovarainministeriölle. Projektissa määritellään ja kuvataan uuden lausuntopalvelu.fi –verkkopalveluratkaisun tavoitetila, suoritetaan markkinakartoitus ja käydään markkinavuoropuhelua uuden palveluratkaisun rahoitushakemusta varten.

Hankittava asiantuntija osallistuu projektin työhön määrittelemällä keskeiset vaatimukset toiminnallisista ja teknisistä ominaisuuksista sillä tasolla, että markkinakartoituksessa potentiaaliset toimittajat saavat käsitykset hankittavasta kokonaisuudesta. Asiantuntija auttaa projektia keräämään riittävästi tietoa kustannustasosta sekä markkinoiden tarjonnasta ja toimijoista. Lisäksi hän auttaa projektia arvioimaan markkinoilla olevia valmiita ratkaisuja, mahdollisuutta toteuttaa toiminnallisia tarpeita palveleva räätälöity ratkaisu tai kokonaan uuden järjestelmän kehittäminen sekä näiden vaihtoehtojen hinnoittelumalleja ja –mekanismeja.

Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset kuvattiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hankinnan arvioitu laajuus on 30-50 henkilötyöpäivää. Hankinnan ennakoituarvo enintään 60 000 euroa (ilman alv).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatu: Asiantuntijan kokemus ja osaaminen / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Valtioneuvoston Kanslia- IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut - Asiantuntijapalvelu Lausuntopalvelu.fi määrittelyprojektiin

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Conversatum Oy
National registration number: 2270954-7
Postal address: Opastinsilta 6 A
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00520
Country: Finland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Innotect Oy
National registration number: 2592763-8
Postal address: Otakaari 5
Town: Espoo
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 02150
Country: Finland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Oxit Oy
National registration number: 1997590-8
Postal address: Kilonkallio 3
Town: Espoo
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 02610
Country: Finland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Red & Blue Oy
National registration number: 2085087-0
Postal address: Siltasaarenkatu 6-10
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00530
Country: Finland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 32 950.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/09/2023