Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 566227-2023

20/09/2023    S181

Suomi-Vaasa: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2023/S 181-566227

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3221324-6
Postiosoite: Hietalahdenkatu 2-4
Postitoimipaikka: Vaasa
NUTS-koodi: FI195 Pohjanmaa
Postinumero: 65130
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Timo Pellinen
Sähköpostiosoite: timo.pellinen@ovph.fi
Puhelin: +358 405649405
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/ovph?id=471945&tpk=a188fc7e-e41f-412d-892f-7d8a39ff2632
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/ovph?id=471945&tpk=a188fc7e-e41f-412d-892f-7d8a39ff2632
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kotihoidon kilpailutus vammaisille henkilöille - Palveluasuminen omaan kotiin

Viitenumero: HANK23/128TP
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Pohjanmaan hyvinvointialueen omaa kotihoitoa täydentävä ostopalvelu.

Kotihoidon asiakkaina on henkilöitä, joiden fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja/tai kognitiivinen toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt ja tarvitsevat vaihtelevassa määrin tukea kotona asumiseensa mainituilla osa-alueilla. Asiakasryhmiä ovat ikääntyneet henkilöt, pitkäaikaissairaat, vammaiset, kehitysvammaiset ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaat.

Hankinnan kohteena olevaa palvelua, kotihoito vammaisille henkilöille, on Pohjanmaan hyvinvointialueella tuotettu alueellisesti kotihoidon omana tuotantona, ostopalveluna ja palvelusetelillä. Omaan tuotantoon on ostettu vuokratyövoimaa tilapäisiin tarpeisiin.

Vammaisten kotihoidon piirissä (ostopalveluna ja palvelusetelillä tuotettuna) on keskimäärin 30 asiakasta, joille tuotetaan palvelua n. 2500 tuntia kuukaudessa. Asiakasmäärän arvioidaan pysyvän samana. Asiakasmäärä on arvio, eikä se sido Tilaajaa.

Asiakkaat ovat sijoittuneet alueen eri osiin, heitä on eri ikäryhmissä ja erilaisilla palvelutarpeilla (20 tuntia/vko – 1054 tuntia/kuukausi). Asiakasmäärät vaihtelevat eikä uusien asiakkaiden määrää tai palveluntarvetta voi ennustaa.

Maantieteellinen alue

Tämä hankinta koskee hankintoja koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle: pohjoiselle, keskiselle ja eteläiselle alueelle. Palveluja voi tarjota yhdelle tai useammalle alueelle.

Pohjoinen alue koostuu seuraavista kunnista Pohjanmaan hyvinvointialueella: Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Mustasaari ja Vöyri.

Keskinen alue koostuu seuraavista kunnista Pohjanmaan hyvinvointialueella: Vaasa ja Laihia.

Eteläinen alue koostuu vastaavasti seuraavista kunnista Pohjanmaan hyvinvointialueella: Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö, Korsnäs ja Maalahti.

Hankinnan kohteena ovat

- uudet palvelun piiriin tulevat asiakkaat sekä

- jo nyt palvelun piirissä olevat ostopalvelu asiakkaat

Ottaen huomioon asiakkaan etu, palvelun piirissä jo nyt olevat asiakkaat sijoitetaan tässä hankinnassa valituksi tulevien palveluntuottajien tuotantoon.

Hankinta toteutetaan avoimena hankintajärjestelynä, joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain (1397/2016) periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä järjestelyyn valitaan kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntarjoajat. Palveluntarjoajat voivat tarjota palvelua yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen maantieteelliseen osa-alueeseen. Palveluntuottaja voi tulla valituksi yhden tai useamman osa-alueen avoimeen järjestelyyn.

Hankintamenettely avataan tarjouksille aloitusjakson (3 kuukautta) jälkeen puolivuosittain. Palvelu ja hankinnan periaatteet on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI195 Pohjanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Pohjanmaan hyvinvointialueen omaa kotihoitoa täydentävä ostopalvelu.

Kotihoidon asiakkaina on henkilöitä, joiden fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja/tai kognitiivinen toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt ja tarvitsevat vaihtelevassa määrin tukea kotona asumiseensa mainituilla osa-alueilla. Asiakasryhmiä ovat ikääntyneet henkilöt, pitkäaikaissairaat, vammaiset, kehitysvammaiset ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaat.

Hankinnan kohteena olevaa palvelua, kotihoito vammaisille henkilöille, on Pohjanmaan hyvinvointialueella tuotettu alueellisesti kotihoidon omana tuotantona, ostopalveluna ja palvelusetelillä. Omaan tuotantoon on ostettu vuokratyövoimaa tilapäisiin tarpeisiin.

Vammaisten kotihoidon piirissä (ostopalveluna ja palvelusetelillä tuotettuna) on keskimäärin 30 asiakasta, joille tuotetaan palvelua n. 2500 tuntia kuukaudessa. Asiakasmäärän arvioidaan pysyvän samana. Asiakasmäärä on arvio, eikä se sido Tilaajaa.

Asiakkaat ovat sijoittuneet alueen eri osiin, heitä on eri ikäryhmissä ja erilaisilla palvelutarpeilla (20 tuntia/vko – 1054 tuntia/kuukausi). Asiakasmäärät vaihtelevat eikä uusien asiakkaiden määrää tai palveluntarvetta voi ennustaa.

Hankinta kattaa koko Pohjanmaan hyvinvointialueen jaettuna pohjoiseen, keskiseen ja eteläiseen alueeseen.

Hankinnan kohteena ovat

- uudet palvelun piiriin tulevat asiakkaat sekä

- jo nyt palvelun piirissä olevat ostopalvelu asiakkaat

Ottaen huomioon asiakkaan etu, palvelun piirissä jo nyt olevat asiakkaat sijoitetaan tässä hankinnassa valituksi tulevien palveluntuottajien tuotantoon.

Hankinta toteutetaan avoimena hankintajärjestelynä, joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain (1397/2016) periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä järjestelyyn valitaan kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntarjoajat. Palveluntarjoajat voivat tarjota palvelua yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen maantieteelliseen osa-alueeseen. Palveluntuottaja voi tulla valituksi yhden tai useamman osa-alueen avoimeen järjestelyyn.

Hankintamenettely avataan tarjouksille aloitusjakson (3 kuukautta) jälkeen puolivuosittain. Palvelu ja hankinnan periaatteet on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 15/10/2023
päättymispäivä: 31/12/2029
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 31/12/2029
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/09/2023