Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Dodávky - 566475-2019

29/11/2019    S231    Dodávky - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Poľsko-Łódź: Ortopedické implantáty

2019/S 231-566475

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 206-501585)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Poštová adresa: Pomorska 251
Mesto/obec: Łódź
Kód NUTS: PL711
PSČ: 92-213
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: Katarzyna Konopska
E-mail: zam.publ@csk.umed.pl
Telefón: +48 426757489
Fax: +48 426757594

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.csk.umed.pl

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.csk.umed.pl/przetargi/profil-nabywcy/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dostawa implantów ortopedycznych

Referenčné číslo: ZP/91/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
33183100
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dostawa implantów ortopedycznych

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 206-501585

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Namiesto:
Dátum: 28/11/2019
Miestny čas: 08:15
má byť:
Dátum: 03/12/2019
Miestny čas: 08:15
Číslo oddielu: IV.2.7
Namiesto:
Dátum: 28/11/2019
Miestny čas: 08:30
má byť:
Dátum: 03/12/2019
Miestny čas: 08:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: