Dostawy - 5665-2019

TITytułPolska-Katowice: Maszyny przemysłowe
NDNumer publikacji ogłoszenia5665-2019
PDData publikacji07/01/2019
OJNumer wydania Dz.U. S4
TWMiejscowość nabywcyKATOWICE
AUNazwa urzędowa nabywcyPolska Grupa Górnicza S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany03/01/2019
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury9 - Nie dotyczy
TDRodzaj ogłoszeniaP - Okresowego ogłoszenia informacyjnego - nie będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamôwienie-
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówieniaZ - Nie określono
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)44462000 - Rozpórki górnicze
33682000 - Płyty gumowe
32351000 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
44330000 - Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
44440000 - Łożyska
33696300 - Odczynniki chemiczne
24951311 - Środki zapobiegające zamarzaniu
03410000 - Drewno
18930000 - Worki i torby
38423100 - Ciśnieniomierze
24100000 - Gazy
44165100 - Węże
44461100 - Podpórki górnicze
32581100 - Kabel do transmisji danych
34312500 - Uszczelki
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
44212500 - Kątowniki i profile
31224800 - Zestawy przyłączeniowe do kabli
18522000 - Zegarki na rękę
19710000 - Kauczuk syntetyczny
39532000 - Maty
33711900 - Mydło
38300000 - Przyrządy do pomiaru
38410000 - Przyrządy pomiarowe
14210000 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14211100 - Piasek naturalny
35110000 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
44174000 - Folia
44163000 - Rury i osprzęt
31161000 - Części silników elektrycznych i prądnic
43140000 - Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
34312600 - Gumowe przenośniki pasowe
42141300 - Przekładnie i przekładnie zębate
32551500 - Kable telefoniczne
19500000 - Guma i tworzywa sztuczne
31321700 - Kable sygnalizacyjne
15980000 - Napoje bezalkoholowe
44163100 - Rury
44164200 - Przewody rurowe
24322400 - Fenole i pochodne
44482100 - Węże gaśnicze
34312700 - Gumowe pasy napędowe
30197644 - Papier kserograficzny
19510000 - Produkty z gumy
18444111 - Hełmy ochronne
38431100 - Aparatura do wykrywania gazów
24570000 - Żywice mocznikowe w formach podstawowych
44480000 - Różny sprzęt gaśniczy
44111500 - Izolatory i osprzęt izolujący
19520000 - Produkty z tworzyw sztucznych
18420000 - Dodatki odzieżowe
44160000 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
30190000 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
33157800 - Urządzenia do podawania tlenu
42141500 - Sprzęgła
24321115 - Acetylen
38120000 - Przyrządy meteorologiczne
19211000 - Syntetyczne tkaniny tkane
18100000 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
39560000 - Różne wyroby włókiennicze
44191000 - Różne drewniane materiały budowlane
38341300 - Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych
09210000 - Preparaty smarowe
18141000 - Rękawice robocze
24111900 - Tlen
09130000 - Ropa naftowa i destylaty
42924790 - Maski pochłaniające nieprzyjemne zapachy
44619000 - Inne pojemniki
42419000 - Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
42955000 - Części maszyn filtrujących
42900000 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
34946110 - Szyny
43812000 - Piły
30237110 - Interfejsy sieciowe
34946100 - Materiały do budowy torów kolejowych
33713000 - Produkty do pielęgnacji stóp
43613000 - Części maszyn do cięcia węgla lub skał
44900000 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek
42419500 - Części wyciągów pionowych i pochyłych lub schodów ruchomych
31700000 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
03419000 - Drewno cięte
42677000 - Części narzędzi pneumatycznych
43613100 - Części maszyn do cięcia węgla
42416300 - Wciągniki
44800000 - Farby, lakiery i mastyksy
42952000 - Części wirówek
44212380 - Części konstrukcji
03419100 - Produkty z drewna ciętego
24900000 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
42676000 - Części narzędzi ręcznych
43611000 - Części maszyn odwiertowych
43600000 - Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
31500000 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44212381 - Okładzina
43610000 - Części maszyn do strugania
31510000 - Żarówki elektryczne
42522100 - Części wentylatorów
31620000 - Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
42419800 - Części przenośników
44315100 - Akcesoria spawalnicze
24910000 - Kleje
30125100 - Wkłady barwiące
31521330 - Przenośne lampy elektryczne na akumulatory
42630000 - Obrabiarki do obróbki metali
42131150 - Zawory hydrantowe
43136000 - Urządzenia wiertnicze
42124000 - Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
31213100 - Rozdzielnie
44511000 - Narzędzia ręczne
31214200 - Odłącznik
24911200 - Spoiwa
31300000 - Drut i kabel izolowany
42652000 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne
43620000 - Części maszyn do obróbki minerałów
14711000 - Żelazo
24600000 - Materiały wybuchowe
31200000 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
44510000 - Narzędzia
42662000 - Sprzęt spawalniczy
31530000 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
42651000 - Pneumatyczne narzędzia ręczne
44113330 - Okładziny
14622000 - Stal
14611000 - Rudy żelaza
24500000 - Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
44333000 - Drut
44212000 - Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
44322000 - Akcesoria do okablowania
44311000 - Skrętki
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
31100000 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
42100000 - Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
31210000 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31321210 - Kabel niskiego napięcia
31320000 - Kable energetyczne
31430000 - Akumulatory elektryczne
31224300 - Skrzynki przyłączeniowe
42650000 - Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne
44163160 - Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria
44167000 - Różny osprzęt do przewodów
42131230 - Zawory zasuwowe
44212320 - Konstrukcje różne
44114200 - Produkty betonowe
24961000 - Płyny chłodnicze
44310000 - Wyroby z drutu
34630000 - Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
24950000 - Specjalistyczne produkty chemiczne
42000000 - Maszyny przemysłowe
24951100 - Smary
44530000 - Zaczepy
44111000 - Materiały budowlane
42164000 - Układy pomocnicze do kotłów grzewczych
24960000 - Różne produkty chemiczne
42120000 - Pompy i sprężarki
31230000 - Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
44540000 - Łańcuch
32550000 - Sprzęt telefoniczny
31682210 - Aparatura i sprzęt sterujący
39514100 - Ręczniki
18800000 - Obuwie
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL2
IAAdres internetowy (URL)http://www.pgg.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE