Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 5665-2019

TITytułPolska-Katowice: Maszyny przemysłowe
NDNumer publikacji ogłoszenia5665-2019
PDData publikacji07/01/2019
OJNumer wydania Dz.U. S4
TWMiejscowość nabywcyKATOWICE
AUNazwa urzędowa nabywcyPolska Grupa Górnicza S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany03/01/2019
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury9 - Nie dotyczy
TDRodzaj ogłoszeniaP - Okresowego ogłoszenia informacyjnego - nie będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamôwienie-
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówieniaZ - Nie określono
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)44462000 - Rozpórki górnicze
33682000 - Płyty gumowe
32351000 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
44330000 - Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
44440000 - Łożyska
33696300 - Odczynniki chemiczne
24951311 - Środki zapobiegające zamarzaniu
03410000 - Drewno
18930000 - Worki i torby
38423100 - Ciśnieniomierze
24100000 - Gazy
44165100 - Węże
44461100 - Podpórki górnicze
32581100 - Kabel do transmisji danych
34312500 - Uszczelki
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
44212500 - Kątowniki i profile
31224800 - Zestawy przyłączeniowe do kabli
18522000 - Zegarki na rękę
19710000 - Kauczuk syntetyczny
39532000 - Maty
33711900 - Mydło
38300000 - Przyrządy do pomiaru
38410000 - Przyrządy pomiarowe
14210000 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14211100 - Piasek naturalny
35110000 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
44174000 - Folia
44163000 - Rury i osprzęt
31161000 - Części silników elektrycznych i prądnic
43140000 - Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych
34312600 - Gumowe przenośniki pasowe
42141300 - Przekładnie i przekładnie zębate
32551500 - Kable telefoniczne
19500000 - Guma i tworzywa sztuczne
31321700 - Kable sygnalizacyjne
15980000 - Napoje bezalkoholowe
44163100 - Rury
44164200 - Przewody rurowe
24322400 - Fenole i pochodne
44482100 - Węże gaśnicze
34312700 - Gumowe pasy napędowe
30197644 - Papier kserograficzny
19510000 - Produkty z gumy
18444111 - Hełmy ochronne
38431100 - Aparatura do wykrywania gazów
24570000 - Żywice mocznikowe w formach podstawowych
44480000 - Różny sprzęt gaśniczy
44111500 - Izolatory i osprzęt izolujący
19520000 - Produkty z tworzyw sztucznych
18420000 - Dodatki odzieżowe
44160000 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
30190000 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
33157800 - Urządzenia do podawania tlenu
42141500 - Sprzęgła
24321115 - Acetylen
38120000 - Przyrządy meteorologiczne
19211000 - Syntetyczne tkaniny tkane
18100000 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
39560000 - Różne wyroby włókiennicze
44191000 - Różne drewniane materiały budowlane
38341300 - Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych
09210000 - Preparaty smarowe
18141000 - Rękawice robocze
24111900 - Tlen
09130000 - Ropa naftowa i destylaty
42924790 - Maski pochłaniające nieprzyjemne zapachy
44619000 - Inne pojemniki
42419000 - Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
42955000 - Części maszyn filtrujących
42900000 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
34946110 - Szyny
43812000 - Piły
30237110 - Interfejsy sieciowe
34946100 - Materiały do budowy torów kolejowych
33713000 - Produkty do pielęgnacji stóp
43613000 - Części maszyn do cięcia węgla lub skał
44900000 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek
42419500 - Części wyciągów pionowych i pochyłych lub schodów ruchomych
31700000 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
03419000 - Drewno cięte
42677000 - Części narzędzi pneumatycznych
43613100 - Części maszyn do cięcia węgla
42416300 - Wciągniki
44800000 - Farby, lakiery i mastyksy
42952000 - Części wirówek
44212380 - Części konstrukcji
03419100 - Produkty z drewna ciętego
24900000 - Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
42676000 - Części narzędzi ręcznych
43611000 - Części maszyn odwiertowych
43600000 - Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
31500000 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44212381 - Okładzina
43610000 - Części maszyn do strugania
31510000 - Żarówki elektryczne
42522100 - Części wentylatorów
31620000 - Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
42419800 - Części przenośników
44315100 - Akcesoria spawalnicze
24910000 - Kleje
30125100 - Wkłady barwiące
31521330 - Przenośne lampy elektryczne na akumulatory
42630000 - Obrabiarki do obróbki metali
42131150 - Zawory hydrantowe
43136000 - Urządzenia wiertnicze
42124000 - Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
31213100 - Rozdzielnie
44511000 - Narzędzia ręczne
31214200 - Odłącznik
24911200 - Spoiwa
31300000 - Drut i kabel izolowany
42652000 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne
43620000 - Części maszyn do obróbki minerałów
14711000 - Żelazo
24600000 - Materiały wybuchowe
31200000 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
44510000 - Narzędzia
42662000 - Sprzęt spawalniczy
31530000 - Części lamp i sprzętu oświetleniowego
42651000 - Pneumatyczne narzędzia ręczne
44113330 - Okładziny
14622000 - Stal
14611000 - Rudy żelaza
24500000 - Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
44333000 - Drut
44212000 - Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
44322000 - Akcesoria do okablowania
44311000 - Skrętki
34631000 - Części lokomotyw lub taboru kolejowego
31100000 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
42100000 - Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
31210000 - Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31321210 - Kabel niskiego napięcia
31320000 - Kable energetyczne
31430000 - Akumulatory elektryczne
31224300 - Skrzynki przyłączeniowe
42650000 - Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne
44163160 - Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria
44167000 - Różny osprzęt do przewodów
42131230 - Zawory zasuwowe
44212320 - Konstrukcje różne
44114200 - Produkty betonowe
24961000 - Płyny chłodnicze
44310000 - Wyroby z drutu
34630000 - Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
24950000 - Specjalistyczne produkty chemiczne
42000000 - Maszyny przemysłowe
24951100 - Smary
44530000 - Zaczepy
44111000 - Materiały budowlane
42164000 - Układy pomocnicze do kotłów grzewczych
24960000 - Różne produkty chemiczne
42120000 - Pompy i sprężarki
31230000 - Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
44540000 - Łańcuch
32550000 - Sprzęt telefoniczny
31682210 - Aparatura i sprzęt sterujący
39514100 - Ręczniki
18800000 - Obuwie
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL2
IAAdres internetowy (URL)http://www.pgg.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE