Servicios - 566541-2019

29/11/2019    S231

Finlandia-Vantaa: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 231-566541

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Metsähallitus, Eräpalvelut
Número de identificación fiscal: 0116726-7
Dirección postal: PL 94
Localidad: Vantaa
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Código postal: 01301
País: Finlandia
Persona de contacto: Tiina-Maria Siipola
Correo electrónico: erakilpailutus@metsa.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.eraluvat.fi/
Dirección del perfil de comprador: http://www.metsa.fi
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: valtion erityisliikelaitos
I.5)Principal actividad
Otra actividad: puunkorjuu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kutsu markkinavuoropuheluun: Eräluvat.fi järjestelmäuudistus

II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Metsähallitus uudistaa Eräluvat.fi kokonaisuutensa, josta on kerrottu tarkemmin ilmoituksen kohdassa VI.3) Lisätiedot. Hankinnan valmisteluun liittyen järjestetään kiinnostuneille tarjoajaehdokkaille markkinavuoropuhelutilaisuus Skypellä 22.1.2020 klo 12:00-15:00. Pyydämme ilmoittautumaan osallistumisestanne sähköpostilla osoitteeseen erakilpailutus(at)metsa.fi otsikolla ERÄLUVAT MARKKINAVUOROPUHELU viimeistään 15.1.2020 klo 16:00. Ilmoittautuneille lähetetään infomateriaalit sekä kalenterikutsu viimeistään 20.1.2020

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72232000 Desarrollo de software de procesamiento de transacciones y software personalizado
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72212100 Servicios de desarrollo de software específico de un sector económico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Descripción del contrato:

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus, ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sillä aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinavuoropuheluun liittyvä osallistumispyyntö. Tietoja käytetään ainoastaan hankinnan suunnitteluun. Tietopyyntö ei velvoita Metsähallitusta toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla ja Metsähallitus voi myös jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido yritystä myöhempään tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Metsähallitus ei korvaa markkinavuoropuhelusta osallistujalle aiheutuneita kuluja. Suunnitellun hankinnan sisältö on kuvattu tarkemmin tämän ilmoituksen kohdassa VI.3) Lisätiedot.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
01/04/2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Metsähallituksen kalastus-, metsästys- ja maastoliikenneluvat valtion alueille esitellään ja myydään Eräluvat-palvelussa, johon kuuluu verkkosivusto, verkkokauppa ja lupahakujärjestelmä. Nämä ovat palvelleet asiakkaitamme erillisinä kokonaisuuksia vuosien ajan. Eräluvat.fi-sivusto sisältää tietoa luvista sekä Metsähallituksen eräkohteiden esittelyt lupaehtoineen. Verkkokaupasta löytyy metsästys- ja kalastuslupien lisäksi valtion kalastonhoitomaksu, Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimat tuvat sekä maastoliikenneluvat. Lupahakujärjestelmästä puolestaan haetaan kausilupia kanalintujen metsästykseen sekä hirvenmetsästyksen aluelupia. Noin 90 prosenttia Metsähallituksen eräluvista myydään verkkokaupan kautta. Eräluvat-verkkokaupan suurimpia ponnistuksia ovat kanalintulupien myyntiviikot kesä- ja elokuussa, jolloin päivittäin myynnin alkaessa verkkokaupassa on parhaimmillaan jopa 3 000 asiakasta odottamassa tuotteiden ilmestymistä näkyville. Tuolloin kaupasta myydään päivittäin yli tuhat lupaa muutamassa tunnissa. Tässä on vuosi vuodelta onnistuttu paremmin, mutta myös parannettavaa löytyy. Uudelta järjestelmältä haetaan ennen kaikkea parempaa asiakaskokemusta. Tavoitteena on luoda saavutettava, eri asiakasryhmien tarpeet huomioiva palvelu, joka mahdollistaa rakenteeltaan ja toiminnallisuuksiltaan oikean eräluvan sujuvan löytämisen ja ostamisen. Nettisivut, verkkokauppa ja lupahakujärjestelmä sovitetaan saumattomasti yhteen, asiakaspalvelun ja myynnin käyttäjäkokemusta unohtamatta. Arvioitu aikataulu on suunniteltu siten, että uusi järjestelmä otetaan käyttöön syystalvella 2021, kun vilkkain kalastuskausi ja kiireet kanalintulupien myynnissä ovat ohi. Markkinoiden tarjontaan tutustutaan kevättalvella 2020 ja hankintapäätös tehdään ennen juhannusta 2020. Käytännössä työt aloitetaan siis syksyllä 2020.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/11/2019