Servicios - 566541-2019

29/11/2019    S231

Suomi-Vantaa: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 231-566541

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Metsähallitus, Eräpalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0116726-7
Postiosoite: PL 94
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 01301
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tiina-Maria Siipola
Sähköpostiosoite: erakilpailutus@metsa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.eraluvat.fi/
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.metsa.fi
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: valtion erityisliikelaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: puunkorjuu

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kutsu markkinavuoropuheluun: Eräluvat.fi järjestelmäuudistus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Metsähallitus uudistaa Eräluvat.fi kokonaisuutensa, josta on kerrottu tarkemmin ilmoituksen kohdassa VI.3) Lisätiedot. Hankinnan valmisteluun liittyen järjestetään kiinnostuneille tarjoajaehdokkaille markkinavuoropuhelutilaisuus Skypellä 22.1.2020 klo 12:00-15:00. Pyydämme ilmoittautumaan osallistumisestanne sähköpostilla osoitteeseen erakilpailutus(at)metsa.fi otsikolla ERÄLUVAT MARKKINAVUOROPUHELU viimeistään 15.1.2020 klo 16:00. Ilmoittautuneille lähetetään infomateriaalit sekä kalenterikutsu viimeistään 20.1.2020

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72232000 Tapahtumakäsittelyohjelmistojen ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
72250000 Järjestelmä- ja tukipalvelut
72212000 Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut
72212100 Toimialakohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus, ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sillä aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinavuoropuheluun liittyvä osallistumispyyntö. Tietoja käytetään ainoastaan hankinnan suunnitteluun. Tietopyyntö ei velvoita Metsähallitusta toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla ja Metsähallitus voi myös jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido yritystä myöhempään tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole edellytyksenä tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Metsähallitus ei korvaa markkinavuoropuhelusta osallistujalle aiheutuneita kuluja. Suunnitellun hankinnan sisältö on kuvattu tarkemmin tämän ilmoituksen kohdassa VI.3) Lisätiedot.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/04/2020

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Metsähallituksen kalastus-, metsästys- ja maastoliikenneluvat valtion alueille esitellään ja myydään Eräluvat-palvelussa, johon kuuluu verkkosivusto, verkkokauppa ja lupahakujärjestelmä. Nämä ovat palvelleet asiakkaitamme erillisinä kokonaisuuksia vuosien ajan. Eräluvat.fi-sivusto sisältää tietoa luvista sekä Metsähallituksen eräkohteiden esittelyt lupaehtoineen. Verkkokaupasta löytyy metsästys- ja kalastuslupien lisäksi valtion kalastonhoitomaksu, Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimat tuvat sekä maastoliikenneluvat. Lupahakujärjestelmästä puolestaan haetaan kausilupia kanalintujen metsästykseen sekä hirvenmetsästyksen aluelupia. Noin 90 prosenttia Metsähallituksen eräluvista myydään verkkokaupan kautta. Eräluvat-verkkokaupan suurimpia ponnistuksia ovat kanalintulupien myyntiviikot kesä- ja elokuussa, jolloin päivittäin myynnin alkaessa verkkokaupassa on parhaimmillaan jopa 3 000 asiakasta odottamassa tuotteiden ilmestymistä näkyville. Tuolloin kaupasta myydään päivittäin yli tuhat lupaa muutamassa tunnissa. Tässä on vuosi vuodelta onnistuttu paremmin, mutta myös parannettavaa löytyy. Uudelta järjestelmältä haetaan ennen kaikkea parempaa asiakaskokemusta. Tavoitteena on luoda saavutettava, eri asiakasryhmien tarpeet huomioiva palvelu, joka mahdollistaa rakenteeltaan ja toiminnallisuuksiltaan oikean eräluvan sujuvan löytämisen ja ostamisen. Nettisivut, verkkokauppa ja lupahakujärjestelmä sovitetaan saumattomasti yhteen, asiakaspalvelun ja myynnin käyttäjäkokemusta unohtamatta. Arvioitu aikataulu on suunniteltu siten, että uusi järjestelmä otetaan käyttöön syystalvella 2021, kun vilkkain kalastuskausi ja kiireet kanalintulupien myynnissä ovat ohi. Markkinoiden tarjontaan tutustutaan kevättalvella 2020 ja hankintapäätös tehdään ennen juhannusta 2020. Käytännössä työt aloitetaan siis syksyllä 2020.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/11/2019