Services - 566653-2021

05/11/2021    S215

Poland-Góra: Forestry services

2021/S 215-566653

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-538193)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Góra Śląska
Postal address: ul. Podwale 31
Town: Góra
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 56-200 Góra
Country: Poland
Contact person: Główczyński Piotr, Paterek Łukasz
E-mail: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl
Telephone: +48 655441159
Fax: +48 655432162
Internet address(es):
Main address: http://www.goraslaska.poznan.lasy.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie usług leśnych w Nadleśnictwie Góra Śląska w roku 2021

Reference number: SA.270.26.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania urządzeń turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych, melioracji wodnych, prac szkółkarskich i gospodarki łąkowo -rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Góra Śląska w roku 2022.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania urządzeń turystycznych i edukacyjnych, utrzymania dróg leśnych, melioracji wodnych, prac szkółkarskich i gospodarki łąkowo -rolnej, wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019r. PZP.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538193

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.14
Lot No: 1
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021r.

Read:

Okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

Section number: II.2.1
Lot No: 2
Place of text to be modified: Nazwa
Instead of:

Pakiet II - obręb Jemielno - usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Kietlów, Lubów, Osławice oraz Majówka.

Read:

Pakiet II - obręb Jemielno - usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Kietlów, Lubów, Osławice, Jemielno oraz Majówka.

Section number: II.2.14
Lot No: 2
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021r.

Read:

Okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

Section number: II.2.6
Lot No: 3
Place of text to be modified: Szacunkowa wartość
Instead of:

Wartość bez VAT: 256 017,65 PLN

Read:

Wartość bez VAT: 2 256 017,65 PLN

Section number: II.2.14
Lot No: 3
Place of text to be modified: Informacja dodatkowa
Instead of:

Okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021r.

Read:

Okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

Section number: II.2.14
Lot No: 4
Place of text to be modified: Informacja dodatkowa
Instead of:

Okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021r.

Read:

Okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r.

VII.2)Other additional information: