The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 56675-2022

02/02/2022    S23

Netherlands-Almere: Engineering works and construction works

2022/S 023-056675

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 213-560640)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Almere
National registration number: 162046567
Postal address: Stadhuisplein 1
Town: Almere
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1315 HR
Country: Netherlands
Contact person: Rachid Lakhloufi
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.almere.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Realisatie busbaan (busbaan 490) te Almere

Reference number: GON-20-21-023-T01
II.1.2)Main CPV code
45220000 Engineering works and construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Realisatie busbaan (busbaan 490), zie verder het bestek

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 213-560640

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7)
Place of text to be modified: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Instead of:

Aanvang: 01-04-2022

Einde: 26-07-2024

Read:

Aanvang: 09-05-2022

Einde: 26-07-2024

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 18/02/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 04/04/2022
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:

Datum: 18-02-2022

Plaatselijke tijd: 13:00

Read:

Datum: 04-04-2022

Plaatselijke tijd: 13:00

VII.2)Other additional information:

Aanbestedende dienst heeft besloten de geschiktheidseis voor technische bekwaamheid, zoals vermeld in de 1e Nota van inlichtingen van paragraaf 4.2.2 lid c , kerncompetentie (ii en iv) van de inschrijfleidraad d.d. 28 oktober 2021, te herzien:

- Het argument hierbij is dat de kerncompetentie (iv), na heroverweging, niet van dermate grote belang is en vervallen is;

- Het argument m.b.t. kerncompetentie (ii) is niet gewijzigd, maar verduidelijkt.

De aanbestedingsdatum is verplaatst (met dezelfde looptijd ad 42 kalenderdagen). De nieuwe aanbesteding datum is gesteld op maandag 4 april 2022 om 12 uur.