Usługi - 566766-2018

TITytułDania-Kopenhaga: Świadczenie usług bazy danych adresowych, rozpowszechniania materiałów i monitorowania mediów na rzecz Europejskiej Agencji Środowiska (2 części)
NDNr dokumentu566766-2018
PDData publikacji22/12/2018
OJDz.U. S247
TWMiejscowośćKOPENHAGA
AUNazwa instytucjiEuropejska Agencja Środowiska (EEA)
OLJęzyk oryginałuEN
CYKrajDK
AARodzaj instytucji5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAEU InstitutionAgencje
DSDokument wysłany17/12/2018
DTTermin31/01/2019
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV92400000 - Usługi świadczone przez agencje informacyjne
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://www.eea.europa.eu
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE