Storitve - 566766-2018

22/12/2018    S247

Danska-Kopenhagen: Zagotavljanje storitev v zvezi s podatkovno zbirko z naslovi ter storitev razširjanja in spremljanja medijev za Evropsko agencijo za okolje (2 sklopa)

2018/S 247-566766

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za okolje
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: Copenhagen K
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Poštna številka: 1050
Država: Danska
Kontaktna oseba: Corina Samson
E-naslov: procurement@eea.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eea.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4318
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4318
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev v zvezi s podatkovno zbirko z naslovi ter storitev razširjanja in spremljanja medijev za Evropsko agencijo za okolje (2 sklopa)

Referenčna številka dokumenta: EEA/COM/18/001
II.1.2)Glavna koda CPV
92400000 Storitve tiskovnih agencij
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EEA želi za oba sklopa skleniti okvirni pogodbi o storitvah, in sicer s ponudniki storitev, ki bodo EEA podprli na področju podatkovne zbirke z naslovi, razširjanja in spremljanja medijev, z namenom doseganja ciljev, opredeljenih v komunikacijskem okviru.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve v zvezi s podatkovno zbirko z naslovi in storitve razširjanja

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
92400000 Storitve tiskovnih agencij
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale zlasti v prostorih izvajalca (storitve zunaj lokacije).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Vzdrževanje podatkovnih zbirk za upravljanje odnosov s strankami (Customer Relationship Management – CRM) ter sistematično in pravočasno razširjanje tiskanih in elektronskih izdelkov EEA.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izbranemu ponudniku bo okvirno naročilo storitev sprva oddano za obdobje 12 mesecev, ki se začne z datumom podpisa pogodbe, nato pa se lahko podaljša največ 3-krat, in sicer vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve spremljanja medijev

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
92400000 Storitve tiskovnih agencij
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale zlasti v prostorih izvajalca (storitve zunaj lokacije).

II.2.4)Opis javnega naročila:

EEA želi skleniti okvirno pogodbo, s pomočjo katere bi lahko dnevno spremljala svojo pokritost v medijih in družbenih medijih ter periodično spremljala in analizirala svojo pokritost v medijih in družbenih medijih po objavi pomembnejših poročil EEA.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izbranemu ponudniku bo okvirno naročilo storitev sprva oddano za obdobje 12 mesecev, ki se začne z datumom podpisa pogodbe, nato pa se lahko podaljša največ 3-krat, in sicer vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v oddelku 2.2.2.1 razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/01/2019
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 01/02/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

prostori agencije EEA na naslovu Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo zastopniki ponudnikov (1 na ponudnika). O tem morajo vnaprej obvestiti službo za javna naročila EEA, in sicer najpozneje do 31.1.2019 po e-pošti na naslov procurement@eea.europa.eu.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudniki lahko dokumentacijo javnega naročila in vse dodatne informacije prenesejo s spletnega mesta za e‑razpise: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4318.

Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/12/2018