Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 566798-2018

22/12/2018    S247

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuinten päätösten ja määräysten ranskankielisten tiivistelmien laatiminen oikeustapauskokoelmassa mainituista asioista

2018/S 247-566798

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Direction de la recherche et documentation
Sähköpostiosoite: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuinten päätösten ja määräysten ranskankielisten tiivistelmien laatiminen oikeustapauskokoelmassa mainituista asioista

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79100000 Oikeudelliset palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Unionin tuomioistuinten päätösten tiivistelmien laadinta.

Kukin tiivistelmä koostuu yhdestä tai useammasta tiivistelmäkohdasta, jotka tulee välttämättä laatia ranskan kielellä. Tiivistelmäkohdat sisältävät eritoten avainsanaketjun sekä ”luokitusviitteen asianomaiseen viralliseen julkaisuun”, jonka avulla ne voidaan luokitella oikeustapauskokoelman systematiikkaan.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Immateriaalioikeuksien alan päätösten ja määräysten tiivistelmät.

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79131000 Dokumentointipalvelut
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tiivistelmät tulee laatia etätyönä, ja ne lähetetään unionin tuomioistuimelle sähköisenä tiedostonsiirtona.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Immateriaalioikeuksien alan päätösten ja määräysten tiivistelmien laatiminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: koetiivistelmien ja tarjoajan käytettäväksi ehdottaman organisaatiorakenteen laatu / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Päätösten ja määräysten tiivistelmät kaikilta muilta unionin oikeuden aloilta paitsi immateriaalioikeuteen liittyviltä.

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79131000 Dokumentointipalvelut
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tiivistelmät tulee laatia etätyönä, ja ne lähetetään unionin tuomioistuimelle sähköisenä tiedostonsiirtona.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Päätösten ja määräysten tiivistelmien laatiminen kaikilta muilta unionin oikeuden aloilta paitsi immateriaalioikeuteen liittyviltä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: koetiivistelmien ja tarjoajan käytettäväksi ehdottaman organisaatiorakenteen laatu / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 185-417779
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1
Osa nro: 1
Nimi:

Immateriaalioikeuksien alan päätösten ja määräysten tiivistelmät.

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1
Osa nro: 2
Nimi:

Päätösten ja määräysten tiivistelmät kaikilta muilta unionin oikeuden aloilta paitsi immateriaalioikeuteen liittyviltä.

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Sopimusmenettely on peruttu hankintaviranomaisen päätöksellä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/12/2018