Servicii - 566798-2018

22/12/2018    S247

Luxemburg-Luxemburg: Elaborarea în limba franceză a rezumatelor hotărârilor și ordinelor jurisdicțiilor Uniunii care fac obiectul unor informații în colectarea jurisprudenței

2018/S 247-566798

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Direction de la recherche et documentation
E-mail: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Elaborarea în limba franceză a rezumatelor hotărârilor și ordinelor jurisdicțiilor Uniunii care fac obiectul unor informații în colectarea jurisprudenței

II.1.2)Cod CPV principal
79100000 Servicii juridice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Elaborarea rezumatelor deciziilor jurisdicțiilor Uniunii.

Fiecare rezumat este alcătuit dintr-unul sau mai multe puncte de sinteză care trebuie în mod obligatoriu să fie redactate în limba franceză. Punctele de sinteză includ, în special, o serie de cuvinte cheie și un "buletin de evaluare", care permite clasificarea lor în planul sistematic din registrul jurisprudenței.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rezumate ale hotărârilor și ordinelor relevante în domeniul proprietății intelectuale.

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79131000 Servicii de documentare
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Rezumatele trebuie realizate de la distanță și vor fi transmise curții de justiție prin transfer electronic de fișiere.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elaborarea rezumatelor hotărârilor și ordinelor în domeniul proprietății intelectuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea rezumatelor drept dovadă și a structurii organizatorice pe care ofertantul se angajează să o pună în aplicare / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rezumate ale hotărârilor și ordinelor în toate domeniile dreptului Uniunii, cu excepția celor din domeniul proprietății intelectuale.

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79131000 Servicii de documentare
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Rezumatele trebuie realizate de la distanță și vor fi transmise curții de justiție prin transfer electronic de fișiere.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elaborarea rezumatelor hotărârilor și ordinelor în toate domeniile dreptului Uniunii, cu excepția celor din domeniul proprietății intelectuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea rezumatelor drept dovadă și a structurii organizatorice pe care ofertantul se angajează să o pună în aplicare / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 185-417779
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 1
Titlu:

Rezumate ale hotărârilor și ordinelor relevante în domeniul proprietății intelectuale.

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Alte motive (întreruperea procedurii)

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 2
Titlu:

Rezumate ale hotărârilor și ordinelor în toate domeniile dreptului Uniunii, cu excepția celor din domeniul proprietății intelectuale.

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Alte motive (întreruperea procedurii)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Procedura de contractare a fost anulată prin decizia ordonatorului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/12/2018