Storitve - 566798-2018

22/12/2018    S247    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o oddaji naročila - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Priprava povzetkov sodb in sklepov sodišč Unije, ki se objavljajo v zbirki sodne prakse, v francoščini

2018/S 247-566798

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Direction de la recherche et documentation
E-naslov: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Priprava povzetkov sodb in sklepov sodišč Unije, ki se objavljajo v zbirki sodne prakse, v francoščini

II.1.2)Glavna koda CPV
79100000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Priprava povzetkov odločb sodišč Unije.

Vsak povzetek vsebuje eno ali več točk povzetka, ki morajo biti nujno napisane v francoščini. Točke povzetka vsebujejo zlasti zaporedje ključnih besed in zaporedno številko, ki omogoča njihovo razvrstitev v sistematični načrt seznama sodne prakse.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Povzetki sodb in sklepov s področja intelektualne lastnine

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79131000
79140000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Povzetke je treba pripraviti na daljavo in datoteko poslati Sodišču po elektronski poti.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Priprava povzetkov sodb in sklepov s področja intelektualne lastnine.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost testnih povzetkov in organizacijske strukture, za katero se ponudnik zavezuje, da jo bo vzpostavil / Ponder: 70
Cena - Ponder: 30
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Povzetki sodb in sklepov z vseh področij prava Unije, razen tistih s področja intelektualne lastnine

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79131000
79140000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Povzetke je treba pripraviti na daljavo in datoteko poslati Sodišču po elektronski poti.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Priprava povzetkov sodb in sklepov z vseh področij prava Unije, razen tistih s področja intelektualne lastnine.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost testnih povzetkov in organizacijske strukture, za katero se ponudnik zavezuje, da jo bo vzpostavil / Ponder: 70
Cena - Ponder: 30
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 185-417779
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 1
Št. sklopa: 1
Naslov:

Povzetki sodb in sklepov s področja intelektualne lastnine

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Drugi razlogi (prekinitev postopka)

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 1
Št. sklopa: 2
Naslov:

Povzetki sodb in sklepov z vseh področij prava Unije, razen tistih s področja intelektualne lastnine

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Drugi razlogi (prekinitev postopka)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Po sklepu odredbodajalca je bil postopek javnega naročila preklican.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/12/2018