Teenused - 566811-2018

22/12/2018    S247

Belgia-Brüssel: Toe osutamine seoses vastavalt direktiivile 91/676/EMÜ koostatud tegevusprogrammides rakendatud lähenemisteede ja meetmete tuvastamisega

2018/S 247-566811

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Toe osutamine seoses vastavalt direktiivile 91/676/EMÜ koostatud tegevusprogrammides rakendatud lähenemisteede ja meetmete tuvastamisega

Viitenumber: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu üldine eesmärk on abistada Euroopa Komisjoni seoses vastavalt direktiivile 91/676/EMÜ (nitraadidirektiiv) 28 liikmesriigis ja – kui see on kohaldatav – piirkondlikul tasandil, direktiivis sätestatud nõuete täitmiseks rakendatud meetmetega seotud andmete koostamisel, võrdlemisel ja üldistamisel.

Leping keskendub nitraadidirektiivi artiklist 5 tulenevatele meetmetele ja õiguslikele vahenditele, mis nõuavad liikmesriikidelt tegevusprogrammide koostamist, mis peaksid sisaldama nitraadileostuse ja nitraatide põllumajandustegevusest vallapääsu ohtude ennetamisele ja vähendamisele suunatud meetmeid.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 173 635.54 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

väljaspool asutust.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Töövõtja on suuremalt osalt hõivatud dokumentidel põhinevate teadusuuringute ja analüüsiga ning ka elektroonilise inventuuriandmiku loomisega.

Töö tugineb nitraadidirektiivi rakendamine kontekstis kogunenud juba kättesaadavatele andmetele (olemasolevad uuringud, aruanded nitraadidirektiivi rakendamise kohta, liikmesriikide poolt ad hoc alusel edastatud andmed jne), mis tuleb töövõtjal iseseisvalt koguda dokumentidel põhinevate uuringute või komisjoni teenistuste poolt edastatud teabe najal.

Töövõtjal tuleb teha eelkõige järgmist:

1) luua elektrooniline inventuuriandmik (s.o. kasutajasõbralik täiendamiseks avatud veebikeskkond ja andmebaas) nitraadidirektiivi artiklist 5 tulenevate õiguslike vahendite ja meetmete kohta 28 liikmesriigis ja liikmesriikide piirkondades;

2) peamiste erinevuste esiletõstmine nitraadidirektiivi rakendamisel võetud lähenemisviisides ja meetmetes;

3) olemasolevate heade tavade kindlaks määramine nitraadidirektiivi rakendamisel;

4. nitraadidirektiivi rakendamisel võetud lähenemisviiside ja meetmete erinevustest tulenevate võimalike piiriüleste mõjude kindlaks määramine;

5) nitraadidirektiivi rakendamisel võetud lähenemisviiside ja meetmete ning direktiivi õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta vastastikuse toime kindlaks määramine.

Lepingu täitmiseks nõutav kompetentsus hõlmab kõrgharidust või ametialast kogemust järgmistes valdkondades: agronoomia, reostus hajusate toitainetega, ELi keskkonnapoliitikad, kirjalike ja arvandmete kogumine, digitaalsel kujul andmete haldus ja andmebaasi arendus.

Ühekordne teenusleping 12 kuuks (kogueelarve 200 000 EUR).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 70
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 20
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 10
Hind - Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

See teave avaldati varem 21.3.2018 eelteates viitega ELT S 056-123139 nimetusega „ELi tasandil pinnasega seotud kestliku arengu eesmärkide rakendamise võimaluste uuring“, mille eelarve oli 200 000 EUR. Lepingu tüüp oli uuring (ETU).

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 135-307154
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.0202/2018/789617/SER/ENV.D.1
Nimetus:

Toe osutamine seoses vastavalt direktiivile 91/676/EMÜ koostatud tegevusprogrammides rakendatud lähenemisteede ja meetmete tuvastamisega

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
30/11/2018
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: University of Hertfordshire Higher Education Corporation Agriculture and the Environment Research Unit (AERU), School of Life and Medical Sciences
Postiaadress: Room C112, College Lane, Hatfield, Herts
Linn: Hatfield
NUTS kood: UK UNITED KINGDOM
Sihtnumber: AL109 AB
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: ei
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 200 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 173 635.54 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid) lisa artikli 11 lõike 1 punktile e uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Täpne teave läbivaatamise menetlustähtaja (-tähtaegade) kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud asutusele võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
10/12/2018