Paslaugos - 566812-2018

22/12/2018    S247

Belgija-Briuselis: Namų ūkių kietųjų atliekų deginimo poveikio aplinkos oro kokybei Vidurio ir Rytų Europoje ir potencialių švelninimo priemonių analizė

2018/S 247-566812

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Namų ūkių kietųjų atliekų deginimo poveikio aplinkos oro kokybei Vidurio ir Rytų Europoje ir potencialių švelninimo priemonių analizė

Nuorodos numeris: ENV.C.3/SER/2018/0005
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Projekto pagrindinis tikslas – įvertinti namų ūkių kietųjų atliekų deginimo prisidėjimą prie taršos, ypač kietųjų dalelių (particulate matter – PM), bet taip pat benzo(a)pireno (B(a)P), pagal regioną. Remiantis šiais rezultatais, taip pat turėtų būti vertinamas poreikis ir galimybės imtis veiksmų vietos, regioniniu, nacionaliniu ar ES lygmeniu ir rengti strategiją dėl tokių išmetalų mažinimo. Projekto dydis nesuteikia galimybės atlikti mokslinius tyrimus visose valstybėse narėse, todėl dėmesys bus skiriamas tik Vengrijai ir Rumunijai, remiantis ankstesne patirtimi Vokietijoje. Moksliniais tyrimais turėtų būti remiami realiojo gyvenimo matavimai, kurie bus vykdomi Vengrijoje ir Rumunijoje šildymo sezono metu (lapkričio–kovo mėn.). Matavimai turi būti paremti vienodais, pažangiais ir naujausiais mokslinių tyrimų metodais, pvz., tikslūs mobilieji ir (arba) nešiojamieji jutikliai ir bepiločiai orlaiviai, kuriuose yra jutikliai. Planuojama, kad vertinimai truks 2 metus.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 734 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras konkursas

Viena 24 mėnesių trukmės paslaugų pirkimo sutartis, kurios biudžetas – 750 000 EUR.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 50
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 064-141553
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 07027737/2018/788206/SER/ENV.C3
Pavadinimas:

Namų ūkių kietųjų atliekų deginimo poveikio aplinkos oro kokybei Vidurio ir Rytų Europoje bei potencialių švelninimo priemonių analizavimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/12/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: University of Pannonia (konsorciumo vadovas)
Adresas: Egyetem Street 10.
Miestas: Veszprem
NUTS kodas: HU MAGYARORSZÁG
Pašto kodas: H-8200
Šalis: Vengrija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: National Institute of Research and Development for Optoelectronics
Adresas: Str. Atomistilor nr. 409 jud. ILFOV
Miestas: Magurele
NUTS kodas: RO ROMANIA
Pašto kodas: 077125 MG5
Šalis: Rumunija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Hungarian Meteorological Service
Adresas: Kitaibel Pál utca 1.
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU MAGYARORSZÁG
Pašto kodas: 1024
Šalis: Vengrija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Adresas: Boeretang 200
Miestas: Mol
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 2400
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Institüt für Energie- und Umwelttechnik e.V.
Adresas: Bliersheimer Straβe 58-60
Miestas: Duisburg
NUTS kodas: DE DEUTSCHLAND
Pašto kodas: 47229
Šalis: Vokietija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 750 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 734 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11.1 punkto e dalimi, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4 punkte nustatytų sąlygų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1). dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) punkte nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/12/2018