Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 56731-2019

05/02/2019    S25

Magyarország-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

2019/S 025-056731

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Telefon: +36 307718989
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Takarítási feladatok ellátása postai telephelyeken

Hivatkozási szám: EKR000400992018
II.1.2)Fő CPV-kód
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási szerződés keretében összesen 203 darab telephely takarítási munkáinak elvégzése a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával az alábbi három részben.

1. rész: Baranya megye

2. rész: Pest megye

3. rész: Győr-Moson-Sopron megye

A részletes feltételeket az Ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 222 322 432.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Baranya megye

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90910000 Takarítási szolgáltatások
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
90610000 Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások
90620000 Hólapátolási szolgáltatások
90630000 Jégmentesítési szolgáltatások
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
90911300 Ablaktisztítási szolgáltatások
90919100 Irodai berendezéssel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások
90919200 Irodatakarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Baranya megye területéhez tartozó összességében 45 darab telephelyek 20 805 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.

Értékelési szempont rendszer:

1. szempont: Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám: 91

2. szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)

Súlyszám: összesen 9

1. alszempont: Pécs Diósi u. 51 telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

2. alszempont: Pécs 1. posta Ig. telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

3. alszempont: Pécs 14 posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

Értékelési skála 0-3 fő

„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez

„1” érték 4 pontot eredményez

„2” érték 7 pontot eredményez

„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez.

„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!

Az 1. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.

A 2. értékelési részszempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik mindhárom alszempont esetében.

Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbi telephelyeken:

Pécs 1 posta Igazgatóság (7646 Pécs Jókai utca 10) 2018.09.04 (kedd) 11:00 óra

Pécs 2 posta (7602 Pécs Indóház tér 6.) 2018.09.04 (kedd) 12:30 óra

Pécs Diósi u 51 telephely (7600 Pécs Diósi út 51) 2018.09.04 (kedd) 14:30 óra

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (fő) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 91
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat 2019. február 18. napjától kezdődően nyújtja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pest megye

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
90610000 Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások
90620000 Hólapátolási szolgáltatások
90630000 Jégmentesítési szolgáltatások
90910000 Takarítási szolgáltatások
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
90911300 Ablaktisztítási szolgáltatások
90919100 Irodai berendezéssel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások
90919200 Irodatakarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Pest megye területéhez tartozó összességében 119 darab telephelyek 28545 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.

Értékelési szempont rendszer:

1. szempont: Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám: 91

2. szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)

Súlyszám: összesen 9

1. alszempont: Cegléd 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

2. alszempont: Érd 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

3. alszempont: Szentendre 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

Értékelési skála 0-3 fő

„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez

„1” érték 4 pontot eredményez

„2” érték 7 pontot eredményez

„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez

„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!

Az 1. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.

A 2. értékelési részszempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik mindhárom alszempont esetében.

Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbi telephelyeken:

Szentendre 1. posta (2000 Szentendre Kossuth Lajos utca 23-25.) 2018.09.05. (szerda) 9:00 óra

Leányfalu posta (2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 157.) 2018.09.05. (szerda) 11:00 óra

Dunabogdány posta (2023 Dunabogdány Kossuth Lajos utca 57.) 2018.09.05. (szerda) 13:00 óra

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 91
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat 2019. február 18. napjától kezdődően nyújtja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Győr-Moson-Sopron megye

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
90610000 Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások
90620000 Hólapátolási szolgáltatások
90630000 Jégmentesítési szolgáltatások
90910000 Takarítási szolgáltatások
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
90911300 Ablaktisztítási szolgáltatások
90919100 Irodai berendezéssel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások
90919200 Irodatakarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Győr-Moson-Sopron megye területéhez tartozó összességében 39 darab telephelyek 19976 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.

Értékelési szempont rendszer:

1. szempont: Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám: 91

2. szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)

Súlyszám: összesen 9

1. alszempont: Győr 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

2. alszempont: Mosonmagyaróvár 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

3. alszempont: Sopron 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

Értékelési skála 0-3 fő

„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez

„1” érték 4 pontot eredményez

„2” érték 7 pontot eredményez

„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez

„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!

Az 1. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.

A 2. értékelési részszempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik mindhárom alszempont esetében.

Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbi telephelyeken:

Sopron Igazgatóság épület (9400 Sopron Széchenyi tér 7-10.) 2018.09.06. (csütörtök) 11:00 óra

Mosonmagyaróvár 1. posta (9200 Mosonmagyaróvár Erkel Ferenc u. 3.) 2018.09.06. (csütörtök) 13:30 óra

Győr 1. posta (9000 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 46.) 2018.09.07. (péntek) 11:00 óra

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 91
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat 2019. február 18. napjától kezdődően nyújtja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 148-339812
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Rész száma: 1
Elnevezés:

Baranya megye

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: F & F Takarító, Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18566857
Postai cím: Széchenyi Utca 30/B.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: fesfkft@t-online.hu
Telefon: +36 74511750
Fax: +36 74511752
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 96 400 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

Pest megye

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Győr-Moson-Sopron megye

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ki- Takarít Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21241587
Postai cím: Ungvár Sétány 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kitakarit1@gmail.com
Telefon: +36 309687278
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 125 922 432.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Rész száma: [2] Elnevezés: Pest megye

Az eredménytelenség indoka:

Tárgyi eljárás Pest megye részében a végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, így a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 75. § (2) b) pontja szerint az eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezetösszege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

A 2. rész esetében a rendelkezésre álló - közölt - fedezet összege 166 000 000 HUF/2 év

Ajánlattevők neve és címe, adószáma:

Rész száma: [1] Elnevezés: Baranya megye

DUNACOM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Obsitos Utca 2.) 23912940217

F & F Takarító, Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Széchenyi Utca 30/B.) 10486382217

Ki- Takarít Kft. (4400 Nyíregyháza Ungvár Sétány 2.) 12902875215

TNT Farma Korlátolt Felelősségű Társaság (1078 Budapest, Rottenbiller Utca 44) 24066619242

S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Szív u. 6.)11377634203

Rész száma: [2] Elnevezés: Pest megye

EMIL ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép.) 13021690209

S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt. (9600 Sárvár, Batthyány 63.) 23490103218

S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Szív u. 6.)11377634203

Rész száma: [3] Elnevezés: Győr-Moson-Sopron megye

Ki- Takarít Kft. (4400 Nyíregyháza Ungvár Sétány 2.) 12902875215

TNT Farma Korlátolt Felelősségű Társaság, 1078 Budapest, Rottenbiller Utca 44 24066619242

S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Szív u. 6.)11377634203

S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt. (9600 Sárvár, Batthyány 63.) 23490103218

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2019