Bygge og anlæg - 567440-2018

22/12/2018    S247

Danmark-Kgs. Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning

2018/S 247-567440

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 243-553918)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Energivej, Bygning 409
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Høgh
E-mail: jornh@dtu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

DTU Skylab, B374

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

DTU udbyder hovedentreprisekontrakt om opførelse af en bygning, der skal indeholde en udvidelse af DTU Skylab på Lyngby Campus. Projektet indeholder opførelse af en bygning på ca. 3 000 kvadratmeter fordelt på 3 funktionsetager og en tekniketage, hertil en række mindre ombygninger i den eksisterende bygning 373D.

DTU inviterer alle interesserede hovedentreprenører/ansøgere mv. til informationsmøde om dette udbud. Informationsmødet afholdes den 9.1.2019, kl. 10:30 i Bygning 409, Energivej, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding er ikke nødvendig.

Se yderligere oplysninger og materiale om projektet på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fqmpjyhaey

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 243-553918

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.14
I stedet for:

Med undtagelse af betonentreprisen udbydes kontrakten i én hovedentreprise. DTU har overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.

Læses:

Med undtagelse af betonentreprisen udbydes kontrakten i én hovedentreprise. DTU har overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.

Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemhørende.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: