Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 567440-2018

22/12/2018    S247    Bygge og anlæg - Supplerende oplysninger - Begrænset udbud 

Danmark-Kgs. Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning

2018/S 247-567440

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 243-553918)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Energivej, Bygning 409
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Høgh
E-mail: jornh@dtu.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

DTU Skylab, B374

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

DTU udbyder hovedentreprisekontrakt om opførelse af en bygning, der skal indeholde en udvidelse af DTU Skylab på Lyngby Campus. Projektet indeholder opførelse af en bygning på ca. 3 000 kvadratmeter fordelt på 3 funktionsetager og en tekniketage, hertil en række mindre ombygninger i den eksisterende bygning 373D.

DTU inviterer alle interesserede hovedentreprenører/ansøgere mv. til informationsmøde om dette udbud. Informationsmødet afholdes den 9.1.2019, kl. 10:30 i Bygning 409, Energivej, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding er ikke nødvendig.

Se yderligere oplysninger og materiale om projektet på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fqmpjyhaey

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 243-553918

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.14
I stedet for:

Med undtagelse af betonentreprisen udbydes kontrakten i én hovedentreprise. DTU har overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.

Læses:

Med undtagelse af betonentreprisen udbydes kontrakten i én hovedentreprise. DTU har overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.

Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemhørende.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: