We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 567448-2020

25/11/2020    S230

Poland-Krosno: Snow-clearing services

2020/S 230-567448

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Postal address: ul. Bieszczadzka 1
Town: Krosno
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-400
Country: Poland
Contact person: sprawy merytoryczne: Marek Pepera, sprawy organizacyjne: Alina Kowalska
E-mail: kowalska@pzdkrosno.pl
Telephone: +48 134375797
Fax: +48 134375829
Internet address(es):
Main address: www.pzdkrosno.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: działalność usługowa wspomagająca transport lokalny

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego

Reference number: ADT.261.2.9.2020
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zadanie podzielone zostało na 11 części:

— część 1: rejon Chorkówka 1,

— część 2: rejon Chorkówka 2,

— część 3: rejon Iwonicz,

— część 4: miejsce Piastowe 1,

— część 5: miejsce Piastowe 2,

— część 6: Wojaszówka 1,

— część 7: Wojaszówka 2,

— część 8: Wojaszówka 3,

— część 9: Dukla,

— część 10: Jedlicze,

— część 11: Jaśliska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części przedstawiony został w Załączniku nr 7do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 947 786.95 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rejon Chorkówka

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. P1956R Zręcin–Wietrzno–Zboiska – 11,073 km;

2. P1955R Niżna Łąka – Bóbrka – 4,646 km;

3. P1957R droga przez wieś Machnówka – 1,242 km;

4. P1896R Krosno–Kobylany–Toki (od skrz. z dr. 1956 do gr. m. Krosna) – 2,783 km;

5. P1958R Dobieszyn – Świerzowa Pol. – Szczepańcowa (naw. bitum. – naw. tłuczniowa do gr. z dr. g. ul. Graniczna – interwencyjnie) – 4,302 km;

6. P1959R Szczepańcowa Głowienka (do skrz. z ul. Lotników) 1,781 km;

7. P1850R Jasło–Łajsce–Zręcin – 8,522 km;

8. P1949R Jedlicze–Żarnowiec–Zręcin (do gr. z miejscowością Żarnowiec) – 1,136 km.

Razem [km] 35,485 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 687 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rejon Chorkówka 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. P1956R dojazd z placu załadunkowego do Wietrzna – 3,670 km;

2. P1992R Kobylany–Wietrzno 4,723 km;

3. P1896R Krosno–Kobylany–Toki (od skrz. z dr. 1956R do granicy powiatów) – 9,941 km;

4. P1954R Chorkówka–Bóbrka – 4,459 km;

5. P1953R Chorkówka–Żeglce – 1,956 km;

6. P1898R Chorkówka–Faliszówka–Nienaszów – 7,986 km;

7. P1950R Chlebna–Kopytowa–Faliszówka (do 1. zjazdu za tabl. miejsc. Podniebyle – ok. 70 m) – 3,812 km;

8. zjazd na plac składowy – 19,400 km.

Razem [km] 55,947 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 735 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rejon Iwonicz

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. dojazd z placu załadunkowego do m. Rogi – 6,400 km;

2. P1976R Krosno–Rogi–Iwonicz (od dk. nr 19 do skrz. z dr. g. ul. Zagrodniki) – 3,072 km;

3. P2001R Rogi–Lubatowa – 10,709 km;

4. P2000R Równe–Lubatówka – 2,985 km;

5. P1999R Dukla–Lubatowa (do nawrotu przy przystanku m. Jasionka) – 3,539 km;

6. zjazd na plac składowy – 6,400 km.

Razem [km] 33,105 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 504 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Miejsce Piastowe 1

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. dojazd z placu załadunkowego do m. Łężany – 12,000 km;

2. P1974R Krosno–Targowiska – Wróblik Szlachecki – 7,867 km;

3. 2004R stacja kolej. Targowiska – Targowiska – 1,369 km;

4. zjazd na plac składowy – 12,000 km.

Razem [km] 33,236 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 264 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Miejsce Piastowe 2

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. dojazd z placu załadunkowego do m. Rogi – 6,400 km;

2. P1976R Krosno–Rogi–Iwonicz (od gr. m. Krosno do skrz. Z DK nr 19) – 6,006 km;

3. P1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka Górna – 6,494 km;

4. P2003R Równe – Równe Kopalnia – 1,575 km;

5. P1959R Szczepańcowa–Głowienka (do skrz. z ul. Lotników) – 2,268 km;

6. zjazd na plac składowy – 6,400 km.

Razem [km] 29,143 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 264 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wojaszówka 1

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. P1844R Chrząstówka–Niepla–Przybówka – 1,953 km;

2. P1845R Szebnie–Chrząstówka–Przybówka – 2,517 km;

3. P1846R Chrząstówka–Moderówka (+ przejazd po DK nr 28 – 2 * 2,5 km) – 0,771 km;

4. P1942R Chrząstówka–Bajdy – 2,356 km;

5. P1943R Jaszczew–Wojaszówka – 2,356 km;

6. P1944R Jaszczew–Ustrobna–Bratkówka – 3,878 km.

Razem dojazdy i przejazdy 5,000 km.

Razem [km] 18,831 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 222 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wojaszówka 2

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. P1924R Kobyle–Bratkówka–Odrzykoń – 13,430 km;

2. P1940R Przybówka – Pietrusza Wola – Rzepnik–Bratkówka – 11,152 km;

3. P1941R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie – 1,364 km;

4. P1944R Jaszczew–Ustrobna–Bratkówka – 1,515 km.

P1960R Krosno–Odrzykoń – 1,120 km.

Razem [km] 28,581 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 465 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wojaszówka 3

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. P1960R Krosno–Odrzykoń – 3,909 km;

2. P1961R Odrzykoń–Sporne – 2,417 km;

3. P1962R Krosno–Czarnorzeki – Jasienica Rosielna (do gr. z gminą Korczyna – skrz. z dr. g. ul. Podzamcze) – 3,402 km.

Razem [km] 9,728 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 402 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dukla

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. P1911R Iwla–Polany – Huta Polańska – 7,759 km;

2. P1993R Sulistrowa–Draganowa–Głojsce – 5,738 km;

3. P1995R Ropianka–Olchowiec – 3,362 km;

4. P1996R Chyrowa–Mszana–Tylawa – 7,381 km;

5. P1997R Tylawa–Zyndranowa – 5,322 km;

6. P998R Trzciana – Zawadka Rymanowska – 3,138 km;

7. P1999R Dukla–Lubatowa (do zjazdu za ostatnim budynkiem w m. Jasionka) – 4,717 km.

Razem [km] 37,417 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 918 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Jedlicze

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. P1847R Szebnie –Tarnowiec–Jedlicze–Potok – 5,032;

2. P1892R Tarnowiec–Wrocanka–Piotrówka – 1,532;

3. P1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie – 5,445;

4. P1950R Chlebna–Kopytowa–Faliszówka (do 1. zjazdu przed tabl. miejsc. Kopytowa – ok. 70 m) – 2,530;

5. P2413R Jedlicze–Długie–Żarnowiec – 4,561;

6. P1947R Jedlicze–Dobieszyn–Krosno – 5,376;

7. P1948R Dobieszyn–Krosno (Turaszówka) – 1,673;

8. P1949R Jedlicze–Żarnowiec–Zręcin (do gr. z miejscowością Zręcin) – 4,144;

9. P1945R Jaszczew–Jedlicze – 2,631;

10. P1946R Jedlicze–Potok – 2,968;

11. P1958R Dobieszyn – Świerzowa Pol. – Szczepańcowa (naw. bitum. – naw. tłuczniowa do gr. z dr. g. ul. Graniczna – interwencyjnie) – 0,814.

Razem [km] 36,706.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 660 godz.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładowność posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Jaśliska

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement:

Lp. nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. P2116R Jaśliska–Czeremcha – granica państwa – 5,100 km;

2. P2117R Wola Niża – Wola Wyżna – 4,964 km.

Razem [km] 10,064 km.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 438 godz.

Numer sekcji:

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Ładownośc posypywarki / Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 158-386012
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Chorkówka 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/11/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Transportowe Janusz Bukowski
Postal address: ul. Nadrzeczna 24
Town: Wrocanka
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-455
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 238 235.60 PLN
Total value of the contract/lot: 233 580.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Chorkówka 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Budowlane i Transportowe Krzysztof Stachurski
Postal address: Dukielska 88A
Town: Nowy Żmigród
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-230
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 247 157.22 PLN
Total value of the contract/lot: 242 550.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Rejon Chorkówka 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Paweł Niszczak Usługi Rolnicze Kacper
Postal address: ul. Długa 13
Town: Równe
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-450 Dukla
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 171 636.96 PLN
Total value of the contract/lot: 191 520.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Miejsce Piastowe 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Budowlane i Transportowe Krzysztof Stachurski
Postal address: ul. Dukielska 88A
Town: Nowy Zmigród
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 28-230
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 86 000.63 PLN
Total value of the contract/lot: 105 600.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Miejsce Piastowe 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Krzysztof Zygmunt Firma Transportowo Przewozowa Handlowa Zyg-Trans
Postal address: ul. Łukasiewicza 14
Town: Dukla
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-450
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 90 163.20 PLN
Total value of the contract/lot: 97 680.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Wojaszówka 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Transportowo-Sprzętowa Transgeo Jan Kabaj
Postal address: Odrzykoń
Town: Ustrobna 258
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-406
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 81 650.16 PLN
Total value of the contract/lot: 106 560.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Wojaszówka 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Transportowo-Sprzętowa Transgeo Jan Kabaj
Postal address: Odrzykoń
Town: Ustrobna 258
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-406
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 171 023.97 PLN
Total value of the contract/lot: 223 200.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Wojaszówka 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/11/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Sprzętem Rolniczym Tomasz Kowalczyk
Postal address: ul. Rzeki 24
Town: Odrzykoń
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-406
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 158 415.81 PLN
Total value of the contract/lot: 201 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Dukla

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/11/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Budowlane i Transportowe Krzysztof Stachurski
Postal address: ul. Dukielska 88A
Town: Nowy Żmigród
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-230
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 337 634.43 PLN
Total value of the contract/lot: 302 940.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Jedlicze

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/10/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Postal address: ul. M. Konopnickiej 10
Town: Jedlicze
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-460
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 272 110.82 PLN
Total value of the contract/lot: 303 716.11 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Jaśliska

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termin wniesienia odwołania:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 (ustawy) zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na platformie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

7. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/11/2020