Služby - 567505-2019

29/11/2019    S231

Portugalsko-Lisabon: Informačné systémy a servery

2019/S 231-567505

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 203-494476)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Gebalis — Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 503541567
Poštová adresa: Rua Costa Malheiro, lote B12
Mesto/obec: Lisboa
Kód NUTS: PT PORTUGAL
PSČ: 1800-412
Štát: Portugalsko
E-mail: gbl@gebalis.pt

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.gebalis.pt

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Serviços de servidores cloud, armazenamento de dados e execução de aplicações empresariais

Referenčné číslo: AQS/101/GEBALIS/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
48800000 Informačné systémy a servery
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

AQS/101/GEBALIS/2019 — Concurso Público Internacional para a contratação de serviços de servidores cloud, armazenamento de dados e execução de aplicações empresariais.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 203-494476

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Namiesto:
Dátum: 21/11/2019
Miestny čas: 23:59
má byť:
Dátum: 17/12/2019
Miestny čas: 23:59
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Condições de abertura das propostas
Namiesto:
Dátum: 22/11/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 18/12/2019
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: