Varer - 567561-2018

22/12/2018    S247    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker

2018/S 247-567561

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Zeppelinerhallen
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Christoffer Bangild
E-mail: cb@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aaee67c4-dc7b-44e4-bfc8-9802de61110a/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/aaee67c4-dc7b-44e4-bfc8-9802de61110a/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kopi og Print

Sagsnr.: 50.10
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) planlægger at udbyde en rammeaftale vedrørende levering af multifunktionsmaskiner og printere ved et offentligt udbud.

Der udbydes 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Små printere og Multifunktionsmaskiner,

- Delaftale 2: Store Multifunktionsmaskiner og printere (med serviceaftale og software, herunder Follow me-løsninger.).

Staten som helhed er forpligtet til at anvende aftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017. Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, som tilslutter sig aftalen. SKI's øvrige kunder vil kunne anvende rammeaftalen frivilligt. Der forventes at være enkelte, mindre elementer af delaftale 2, der er frivillige for samtlige kunder.

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på det kommende udbud, samt for at gøre opmærksom på, at SKI afholder teknisk dialog via platformen www.comdia.com fra den 7.1.2019 til og med den 21.1.2019.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 550 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Små Printere og Multifunktionsmaskiner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter små printere og multifunktionsmaskiner. Tonere og andre forbrugsstoffer er omfattet af delaftalen.

På Delaftale 1 forventes at være et obligatorisk sortiment, og de forpligtede kunders aftageforpligtelse gælder for hele det udbudte sortiment.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Store Multifunktionsmaskiner og Printere (med serviceaftale og software, herunder follow me)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
30200000 Edb-maskiner og -artikler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter store multifunktionsmaskiner og printere med serviceaftaler og software, herunder follow-me løsninger.

Delaftale 2 forventes at være et obligatorisk sortiment, og de forpligtede kunders aftaleforpligtelse gælder for hele det tilbudte sortiment med undtagelse af follow-me løsninger, som det vil være frivilligt for kunderne at indkøbe over rammeaftalen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/04/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Teknisk dialog afholdes via platformen www.comdia.com fra den 7.1.2019 til og med den 21. SKI og leverandørerne vil have lejlighed til løbende at stille spørgsmål, besvare spørgsmål og komme med bemærkninger. SKI skal opfordre leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold, således det bliver så markedskonformt som muligt. SKI er dog ikke forpligtet til at imødekomme forslag og kommentarer fra den tekniske dialog.

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, volumen mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor de løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2018