Építési beruházás - 567577-2021

08/11/2021    S216

Magyarország-Debrecen: Útburkolat építése

2021/S 216-567577

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: papp.klara@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen, Patak és Csermely utcák útépítése

Hivatkozási szám: EKR000727442021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233228 Útburkolat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen, Patak és Csermely utcák útépítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 25 662 671.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233252 Utca burkolása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, Patak és Csermely utcák (hrsz: 14575/11, 14575/12, 14576/18)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tárgyi projekt az alábbi útépítést foglalja magába:

Számszerű mennyiségi adatai: 141 méter aszfalt burkolatú út építése 4,50 méter széles útburkolattal, 1,25-1,25 méter széles útpadkával, amelyből 0,5-0,5 méter teherbíró, stabilizált útpadka. Az útburkolat csapadékvíz elvezetése szempontjából a jobb oldali burkolatszél mellett „K” szegélyt kell építeni. A csapadékvíz kezelése az utcában zárt csapadékvíz elvezető csatornával történik a Kanális utcai befogadóba vezetve azt, a hozzá tartozó közműkiváltásokkal együtt a kiviteli és szakági tervek szerint. A kivitelezési munkák során a tervdokumentáció részét képező csatolt jegyzőkönyvekben foglaltakat be kell tartani.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki csapadékvíz elvezetés kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Többletjótállás időtartama (hónapokban)(minimum 0 hónap maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés módszere: 1-2. szempont esetén: pontozás, 3. szempont: arányosítás, Ár szempont: fordított arányosítás. Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. A II.1.5) és II.2.6) pont a TED felé továbbíthatóság érdekében került kitöltésre. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül kerül sor. A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő naptári napokban (azaz nem munkanapokban) értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 119-311786
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debrecen, Patak és Csermely utcák útépítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23906392215
Postai cím: Kölcsey F. Utca 10/A. fszt. 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: tbkepito@gmail.com
Telefon: +36 305582985
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25 662 671.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

előkészítő munkák, földmunkák, burkolatépítési munkák, szegélyépítési munkák, forgalomtechnikai munkák,

közműépítési munkák, növényzet írtási telepítési munkái, csatornaépítési munkák, befejező munkák

minősítések, geodéziai munkák, felelős műszaki vezetés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen Ozmán utca 9.)

Adószám: 10680476-2-09

2. Magyar-Parképítő Kft. (4244 Újfehértó Németh László utca 26.)

Adószám: 23156164-2-15

3. VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4242 Hajdúhadház, Nyíl Utca 26.

Adószám: 25918454-2-09

4. TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. Utca 10/A. fszt. 1.)

Adószám: 23906392-2-15

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/11/2021