Prekės - 567732-2019

29/11/2019    S231

Lenkija-Katowice: Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai

2019/S 231-567732

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 221-543138)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Natalia Tenczar-Matyszczuk
El. paštas: n.tenczar@pgg.pl
Telefonas: +48 327161488
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 312-9

Nuorodos numeris: 701903323
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31200000 Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės

VI dalis: Papildoma informacija

VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 221-543138

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.6
Yra:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 26 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi, dla zadania nr:

1 – 3 000,00 PLN;

2 – 3 000,00 PLN;

3 – 2 000,00 PLN;

4 – 4 000,00 PLN;

5 – 1 000,00 PLN;

6 – 1 000,00 PLN;

9 – 1 000,00 PLN;

12 – 2 000,00 PLN;

13 – 1 000,00 PLN;

16 – 1 000,00 PLN;

17 – 2 000,00 PLN;

19 – 3 000,00 PLN;

25 – 1 000,00 PLN;

28 – 1 000,00 PLN.

W pozostałych pozycjach Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Turi būti:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 24 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi, dla zadania nr:

1 – 3 000,00 PLN;

2 – 3 000,00 PLN;

4 – 4 000,00 PLN;

5 – 1 000,00 PLN;

6 – 1 000,00 PLN;

9 – 1 000,00 PLN;

12 – 2 000,00 PLN;

13 – 1 000,00 PLN;

16 – 1 000,00 PLN;

17 – 2 000,00 PLN;

19 – 3 000,00 PLN;

25 – 1 000,00 PLN;

28 – 1 000,00 PLN.

W pozostałych pozycjach zamawiający odstępuje od żądania wadium.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII.2)Kita papildoma informacija: