Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 567738-2021

08/11/2021    S216

Magyarország-Békéscsaba: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2021/S 216-567738

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66241781
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45241000 Kikötőépítés
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45235200 Futópálya építése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, különösen az alábbi munkanemek tekintetében:

- Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

- Útépítés (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

- Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

- Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása, stb.);

- Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

- Térburkolat építése, (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések stb.);

- Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés stb.);

- Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése stb.);

- Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.)

- Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása stb.);

- Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.)

- Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákuumozás stb.);

- Zöldfelület telepítési és zöldfelület rekonstrukciós munka;

- Utcabútor elhelyezés/kihelyezés;

- Dúcolás

- Földműépítés

- Támfal építés

- Zsaluzási munkálatok

- Monolit vasbeton szerkezetek

- Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése

- Szádfalazás

- Belterületi útalapok felújítása

- Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése;

- Kivitelezési tervek készítése

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.1, TOP-6.1.3, TOP-6.1.4, TOP-6.1.5, TOP-6.3.2, TOP-6.3.3, TOP-6.4.1, TOP-6.7.1, TOP-7.1.1

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 005-006357

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás aláírásának dátumai:

SADE-Magyarország Kft. 2021. október 15.

SWIETELSKY Magyarország Kft. 2021. október 18.

Hódút Kft. 2021. október 25.

Penta Általános Építőipari Kft. 2021. október 26.

VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:

c) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel az kizárólag a keretösszeget érinti.

A Felek rögzítik, hogy mivel jelen szerződésmódosítás a de minimis korlátot el nem érő értékű módosításra irányul, amely a szerződés alapvető jellemzőit nem változtatja meg, így további feltételek fennállása nélkül is jogszerűnek tekinthető a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/11/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45241000 Kikötőépítés
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45235200 Futópálya építése
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45231220 Gázvezetékek építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, különösen az alábbi munkanemek tekintetében:

- Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

- Útépítés (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

- Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

- Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása, stb.);

- Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések, stb.);

- Térburkolat építése, (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések stb.);

- Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés stb.);

- Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése stb.);

- Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.)

- Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása stb.);

- Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, stb.)

- Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákuumozás stb.);

- Zöldfelület telepítési és zöldfelület rekonstrukciós munka;

- Utcabútor elhelyezés/kihelyezés;

- Dúcolás

- Földműépítés

- Támfal építés

- Zsaluzási munkálatok

- Monolit vasbeton szerkezetek

- Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése

- Szádfalazás

- Belterületi útalapok felújítása

- Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése;

- Kivitelezési tervek készítése

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11 490 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti szerződéses feltétel:

keretmegállapodás III.1. pontja:

„A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított nettó 10 000 000 000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni.”

Módosítás:

A keretmegállapodás III.1. pontban foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított nettó 11 490 000 000,- Ft, azaz Tizenegymilliárd-négyszázkilencvenmillió forint keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Felek között létrejött keretmegállapodás III.1. pontja rögzíti, hogy a Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított nettó 10 000 000 000,- Ft, azaz Tízmilliárd forint keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni.

A Felek kölcsönös megegyezés alapján módosítani kívánják a keretmegállapodás III.1. pontban rögzített 10 000 000 000,- Ft, azaz Tízmilliárd Forint keretösszeget, a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti jogalap („de minimis” szabály) alapján.

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 197. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, a hatályos Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti jogalap alapján kerül sor.

A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a fent hivatkozott jogalap szerinti konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a jelen szerződésmódosítás, figyelemmel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el

a) az uniós értékhatárt, továbbá

b) az eredeti szerződéses érték 15%-át és........

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 490 000 000.00 HUF