Roba - 568012-2018

22/12/2018    S247    - - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Krapina: Električna energija

2018/S 247-568012

Obavijest o nadmetanju

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Krapinsko-zagorska županija
20042466298
Magistratska 1
Krapina
49000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Vlatka Mlakar
Telefon: +385 49329082
E-pošta: vlatka.mlakar@kzz.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kzz.hr

Adresa profila kupca: www.kzz.hr

I.1)Naziv i adrese
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
62349405673
Mirka Crkvenca 1
Krapina
49000
Hrvatska
E-pošta: info@dzkzz.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.dzkzz.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Ante Kovačića Zlatar
45452785696
Vladimira Nazora 1
Zlatar
49250
Hrvatska
E-pošta: ured@os-akovacica-zlatar.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.os-akovacica-zlatar.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Antuna Mihanovića Klanjec
91051804100
Ulica Lijepe Naše 41
Klanjec
49290
Hrvatska
E-pošta: skola@os-amihanovica-klanjec.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-amihanovica-klanjec.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko
29768513109
Petrovsko 58
Petrovsko
49234
Hrvatska
E-pošta: skola@os-amihanovica-petrovsko.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-amihanovica-petrovsko.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Bedekovčina
27514975394
Ljudevita Gaja 13
Bedekovčina
49221
Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@os-bedekovcina.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-bedekovcina.skole.hr/skola/novosti

I.1)Naziv i adrese
OŠ Belec
31647438883
Belec 50
Belec
49254
Hrvatska
E-pošta: os-belec@os-belec.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-belec.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Donja Stubica
26580296546
Toplička cesta 27
Donja Stubica
49240
Hrvatska
E-pošta: ured1@os-donja-stubica.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.os-donja-stubica.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Đure Prejca Desinić
38859983763
Ratkajeva 8
Desinić
49216
Hrvatska
E-pošta: ured@os-djure-prejca-desinic.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-djure-prejca-desinic.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Đurmanec
64964131342
Đurmanec bb
Đurmanec
49225
Hrvatska
E-pošta: ured@os-djurmanec.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-djurmanec.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Franje Horvata Kiša Lobor
21673601455
Trg Svete Ane 28
Lobor
49253
Hrvatska
E-pošta: ured@os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Gornje Jesenje
45671692561
Gornje Jesenje 78
Gornje Jesenje
49233
Hrvatska
E-pošta: ured@os-gornje-jesenje.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-gornje-jesenje.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Janka Leskovara Pregrada
49697472944
Dragutina Kunovića 8
Pregrada
49218
Hrvatska
E-pošta: ured.ospregrada@skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-pregrada.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Josipa Broza Kumrovec
28425262208
Antuna Mihanovića 8
Kumrovec
49295
Hrvatska
E-pošta: ured@os-josipa-broza-kumrovec.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-josipa-broza-kumrovec.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Konjšćina
41491060540
Matije Gupca 6
Konjšćina
49282
Hrvatska
E-pošta: ured@os-konjscina.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-konjscina.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Krapinske Toplice
46106875125
Zagrebačka 15
Krapinske Toplice
49217
Hrvatska
E-pošta: os-krapinske-toplice@kr.t-com.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-krapinske-toplice.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok
59587812513
Đački put 1
Zabok
49210
Hrvatska
E-pošta: ured@os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Lijepa Naša Tuhelj
11758881611
Tuhelj 54
Tuhelj
49215
Hrvatska
E-pošta: ured@os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan
84849200587
Mihovljan bb
Mihovljan
49252
Hrvatska
E-pošta: os-mihovljan@os-ljgaj-mihovljan.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-ljudevit-gaj-mihovljan.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Mače
75549096062
Mače 32
Mače
49251
Hrvatska
E-pošta: ured@os-mace.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.os-mace.com/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Marija Bistrica
72149773971
Zagrebačka 15
Marija Bistrica
49246
Hrvatska
E-pošta: ured@os-marija-bistrica.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.os-marija-bistrica.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Matije Gupca Gornja Stubica
93929174665
Matije Gupca 2
Gornja Stubica
49245
Hrvatska
E-pošta: osmggs@os-mgupca-gornjastubica.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Oroslavje
12402583374
Antuna Mihanovića 6
Oroslavje
49243
Hrvatska
E-pošta: os-oroslavje@kr.t-com.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.os-oroslavje.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Pavla Štoosa Kraljevec na Sutli
12109447077
Kraljevec na Sutli 152/1
Kraljevec na Sutli
49294
Hrvatska
E-pošta: skola@os-pstoosa-kraljevecnasutli.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-pstoosa-kraljevecnasutli.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Side Košutić Radoboj
66597814254
Radoboj 21
Radoboj
49232
Hrvatska
E-pošta: radoboj@os-skosutic-radoboj.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-skosutic-radoboj.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Stjepana Radića B. Orehovički
34947430654
Brestovec Orehovički 40
Brestovec Orehovički
49228
Hrvatska
E-pošta: os-s.radica@kr.t-com.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-sradica-brestovec.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Sveti Križ Začretje
47145610800
Školska 5
Sveti Križ Začretje
49223
Hrvatska
E-pošta: ured@os-sveti-kriz-zacretje.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-sveti-kriz-zacretje.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Veliko Trgovišće
80509719304
Stjepana Radića 27
Veliko Trgovišće
49214
Hrvatska
E-pošta: ured@os-veliko-trgovisce.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-veliko-trgovisce.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli
10252520738
Hum na Sutli 152
Hum na Sutli
49231
Hrvatska
E-pošta: ured@os-vkovacica-humnasutli.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Vladimir Nazor Budinšćina
25185975313
Budinšćina 18c
Budinšćina
49284
Hrvatska
E-pošta: ured@os-vnazor-budinscina.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://os-vnazor-budinscina.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
OŠ Zlatar Bistrica
52399386937
Vladimira Nazora 10
Zlatar Bistrica
49247
Hrvatska
E-pošta: ured@os-zlatar-bistrica.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.os-zlatar-bistrica.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
SŠ Konjšćina
10810483829
Matije Gupca 5
Konjšćina
49282
Hrvatska
E-pošta: ss-konjscina@kr.htnet.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ss-konjscina.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
SŠ Bedekovčina
05274910037
Ljudevita Gaja 1
Bedekovčina
49221
Hrvatska
E-pošta: sskola-bedekovcina@kr.t-com.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ss-bedekovcina.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
Gimnazija A. G. Matoša Zabok
90817200215
Prilaz Dr. Franje Tuđmana 13
Zabok
49210
Hrvatska
E-pošta: gimagm-zabok@gimagm.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.gimagm.hr/

I.1)Naziv i adrese
SŠ Krapina
31689508648
Šetalište Hrv. Nar. preporoda 6
Krapina
49000
Hrvatska
E-pošta: ured@ss-krapina.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.ss-krapina.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
SŠ Oroslavje
20950883747
Ljudevita Gaja 1
Oroslavje
49243
Hrvatska
E-pošta: admin@ss-oroslavje.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ss-oroslavje.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
SŠ Pregrada
74467195398
Stjepana Škreblina 1A
Pregrada
49218
Hrvatska
E-pošta: ss-pregrada@kr.t-com.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://sspregrada.hr/

I.1)Naziv i adrese
SŠ za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću
54719033509
Ksavera Šandora Đalskog 5
Zabok
49210
Hrvatska
E-pošta: skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.ss-sudigo-zabok.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
SŠ Zabok
27822403513
Ivana i Cvijete Huis 2
Zabok
49210
Hrvatska
E-pošta: srednjao@inet.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.ss-zabok.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
SŠ Zlatar
62006181150
Braće Radića 10
Zlatar
49250
Hrvatska
E-pošta: ss-zlatar@kr.htnet.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.ss-zlatar.skole.hr/

I.1)Naziv i adrese
Specijalna bolnica Krapinske Toplice
41607275884
Gajeva 2
Krapinske Toplice
49217
Hrvatska
E-pošta: info@sbkt.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.sbkt.hr/KT/

I.1)Naziv i adrese
Opća bolnica Zabok
34938158599
Bračak 8
Zabok
49210
Hrvatska
E-pošta: informacije@bolnica-zabok.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.bolnica-zabok.hr/

I.1)Naziv i adrese
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
93298204867
Bračak 4
Zabok
49210
Hrvatska
E-pošta: info@regea.org
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.regea.org

I.1)Naziv i adrese
Krapinsko-zagorska županija
20042466298
Magistratska 1
Krapina
49000
Hrvatska
E-pošta: info@kzz.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.kzz.hr/

I.1)Naziv i adrese
Specijalna bolnica Stubičke Toplice
49018632737
Park Matije Gupca 1
Stubičke Toplice
49244
Hrvatska
E-pošta: info@sbst.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://sbst.hr/

I.1)Naziv i adrese
Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
98491896949
Gajeva 2
Krapinske Toplice
49217
Hrvatska
E-pošta: ured@centar-krapinske-toplice-kr.skole.hr
NUTS kod: HR043

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://centar-krapinske-toplice-kr.skole.hr/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Zakon o javnoj nabavi (narodne novine br. 120/16)

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0036150
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju i ustanove kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač

Referentni broj: JN/VV/1-18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09310000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju i ustanove kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09310000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR043
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora-isporuke električne energije su mjerna mjesta pojedinačnih naručitelja navedenih pod točkom 2.1. Dokumentacije o nabavi

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju i ustanove kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Električna energija iz obnovljivih izvora energije / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prema Dokumentaciji o nabavi

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Za potrebe dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Gospodarski subjekt mora dokazati da u prethodne tri dostupne godine ima ukupni promet za sve tri godine u iznosu od minimalno 14.000.000,00 kuna.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Prema Dokumentaciji o nabavi

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/01/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/01/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49000 Krapina (dvorana za sastanke)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Prema Dokumentaciji o nabavi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Prema točki 41. Dokumentacije o nabavi

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: http://www.dkom.hr/kontakt/12

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/12/2018