Bunuri - 568263-2022

17/10/2022    S200

România-Bacău: Hârtie sau carton termosensibile

2022/S 200-568263

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Număr naţional de înregistrare: 4278728
Adresă: Strada: Haret Spiru, nr. 2
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600114
Țară: România
Persoană de contact: MARIA ELENA DOMINTEANU
E-mail: LILIDOMINTEANU_LICITATII@SPITALJUDBC.RO
Telefon: +40 0234534000-1608
Fax: +40 234517424/515184
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjubc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100158346
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Hârtie EKG, ECOGRAF

Număr de referinţă: 4278728_2022_PAAPD1373111
II.1.2)Cod CPV principal
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de MATERIALE SANITARE-HARTIE EKG, ECOGRAF.... conform CAIET DE SARCINI, prin încheierea unui Acord Cadru- 48 luni cu operatorul economic a cărui ofertă admisibilă se va poziționa pe locul 1,2, 3 în clasamentul întocmit în baza criteriului de atribuire menționat la punctul II.2.5 din Fișa de date a achiziției. Atentie! Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct.-ul invocat mai sus.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 755 618.40 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 10
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

În conformitate cu prevederile art.141 alin 5 și 6 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, operatorii economici interesați pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Etichete autocolante farmaceutice

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33770000 Articole de hârtie pentru uz sanitar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență Bacău str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Etichete autocolante farmaceutice

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 616.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie împachetare sterilizare (CREP ELASTIC) 120X120 CM

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198200 Săculeţe sau plicuri din hârtie pentru sterilizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență Bacău str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hârtie împachetare sterilizare (CREP ELASTIC) 120X120 CM

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 108 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie ecograf

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hartie ecograf

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 57 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pungi farmaceutice / capsule farmaceutice

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33770000 Articole de hârtie pentru uz sanitar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență Bacău str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pungi farmaceutice / capsule farmaceutice

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 379 680.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie termică

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hârtie termică

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 716.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie filtru laborator 50 cm x50 cm

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15994200 Hârtie de filtru
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Județean de Urgență Bacău str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hârtie filtru laborator 50 cm x50 cm

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese bucale UF pentru spirometrie o30

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33770000 Articole de hârtie pentru uz sanitar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Piese bucale UF pentru spirometrie o30

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 152.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie împachetat sterilizare 1200 x1200

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33770000 Articole de hârtie pentru uz sanitar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hartie împachetat sterilizare 1200 x1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 240.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie cardiotocograf 112 mm x 90 mm x 150 coli Cadence

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hârtie cardiotocograf 112 mm x 90 mm x 150 coli Cadence -top

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 232.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie EKG

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Str. Spiru Haret nr.2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hartie EKG-19

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 153 782.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A) Motive referitoare la condamnări penale

Ofertanții și după caz, asociații, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Se va completa Formularul DUAE-Motive de excludere cu datele/informațiile de referință în raport cu dispozițiile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Ofertantul (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau terț susținător) are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

 cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv și a persoanelor împuternicite să semneze în cadrul procedurii-valabile la momentul prezentării. Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare, declarații pe proprie răspundere sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoțit de traducere autorizată în limba română;

 dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Notă:Documentele justificative actualizate vor fi prezentate de către operatorul economic (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau terț susținător) clasat pe primul loc, al doilea loc, al treilea loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

B) Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale

Ofertanții și după caz, asociații, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016;

Se va completa Formularul DUAE-Motive de excludere cu datele/informațiile de referință în raport cu dispozițiile art. 165 din Legea nr. 98/2016;

Ofertantul (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau terț susținător) are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii ;Pentru respectarea prevederilor art. 165 alin. (2) din Legea 98/2016, în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate (art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016). Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi: certificate, declarații pe proprie răspundere sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoțit de traducere autorizată în limba română;

 documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; (dacă este cazul);

Notă:Documentele justificative actualizate vor fi prezentate de către operatorul economic (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau terț susținător) clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

C) Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale

Ofertanții și după caz, asociații, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Se va completa Formularul DUAE-Motive de excludere cu datele/informațiile de referință în raport cu dispozițiile art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Ofertantul (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau terț susținător) are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

 Pentru operator economic român –Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent teritorial; Din acest document prezentat trebuie să rezulte: situația juridică a ofertantului și starea acestuia precum și reprezentanții legali;

 Pentru operator economic străin- ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba română de către un traducător autorizat, reale/actuale la data prezentării, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică/juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional și în care să se menționeze persoanele care reprezintă entitatea în relațiile cu terții, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. De asemenea documentele prezentate trebuie să cuprindă informații cu privire la starea ofertantului;

 Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (dacă este cazul)

Ofertanții și după caz, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:

 Anton Adriana Florentina-Manager-interimar;

 Matei Carla Liliana-Director Financiar-Contabil-interimar;

 Lupu Adina Lenuș - Director Medical;

 Ciupală Liliana Elena-Director Îngrijiri;

 Dominteanu Maria Elena-Sef Serv. Licitatii si Atribuire de Contracte

Notă:Documentele justificative actualizate vor fi prezentate de către operatorul economic (respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau terț susținător) clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Informațiile cuprinse în aceste documente, trebuie să fie reale/actuale la data prezentării;

In funcție de modul de participare, respectiv de existența uneia sau a mai multor situații corespunzătoare celor 3 tipuri de entități: asociat, subcontractant sau terț susținător, ofertanții vor prezenta în cadrul secțiunii Documente de calificare:

 Angajamentul terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia;

 Acordul de asociere din care să rezulte cel puțin informațiile privind asociații și datele de identificare ale acestora, partea/părțile din contract ce urmează să fie executată/e de fiecare asociat în parte, liderul asocierii;

 Acordul de subcontractare din care să rezulte cel puțin informațiile privind subcontractantul și datele de identificare, partea/părțile din contract ce urmează să fie executate de către subcontractant și modul efectiv prin care subcontractantul asigură îndeplinirea obligațiilor aumate;

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții care depun oferte trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitate profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se va completa Formularul DUAE-Criterii de selecție –A. Capacitatea de a corespunde cerințelor, în raport cu dispozițiile art. 173 alin.1 din Legea nr. 98/2016;

 Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.

 Pentru persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Operatorii economici nerezidenti (straini) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta , sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinta nr.1: Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii publice din Romania din care sa rezulte autorizarea pentru importul/comercializarea/depozitarea de dispozitive medicale conform obiectului procedurii de achizitie (conform Legii 95/2006, art. 926) - document valabil la data depunerii

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții vor face dovada implementării sistemului de management al calității în domeniul în care se încadrează activitatea/ activitățile principală/principale care fac obiectul contractului, conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta nr.1:Se completează în DUAE deținerea autorizației, urmând ca documentul justificativ (după caz echivalente în cadrul ofertanților străini) să fie depus în cadrul ofertei tehnice.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe loc 1,2 și 3 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:-certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SE EN ISO 9001 sau echivalent sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specific prevăzute de lege)Nu se acceptă ofertanți în curs de certificare. Sunt admiși ofertanții care prezintă documente din care să reiasă că auditul de certificare a fost finalizat urmând să primească certificarea propriu-zisă.Dacă operatorul economic invocă subcontractanți/asociați sau în cazul depunerii unei oferte commune, cerința va fi îndeplinită individual de subcontractant/fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizează. Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/11/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/03/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/11/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea ,,Documentatie si Clarificari,, din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta în termenul specificat și numai in format electronic.

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare/invitația de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Daca pe primul loc, al doilea, al treilea loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari in SEAP, noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare, pana la un termen limita clar stabilit(si comunicat ofertantilor)de autoritatea contractanta.

Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art. 137 alin.(2) lit.b din HG nr. 395/2016.

In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica /acordului cadru, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.221 fin Legea 98/2016.

In cazul organizarii unei licitatii nationale de catre Ministerul Sanatatii in calitate de unitate centralizata de achizitii sau de catre alta autoritate nationala investita in acest sens, avand ca obiect dispozitive medicale similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord cadru printr-o notificare scrisa, fara nici o compensatie, de la data incheierii contractelor subsecvente, acordurilor cadru de catre Ministerul Sanatatii/ONAC.In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din acordul cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului acord cadru

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Dispozitiilor din Legea 101/2016 art.8 alin.1 lit. a privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de servicii,precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare Contestatiilo

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/10/2022