darbai - 568337-2019

02/12/2019    S232    darbai - Sutarties ar koncesijos keitimas galiojimo laikotarpiu - Ribotas konkursas 

Slovakija-Bratislava: Statybos darbai

2019/S 232-568337

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 35919001
Adresas: Mlynské nivy 45
Miestas: Bratislava-Ružinov
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 821 09
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Ing. Patrik Sihelský
El. paštas: patrik.sihelsky@ndsas.sk
Telefonas: +421 258311618

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.ndsas.sk

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Nuorodos numeris: PZ/2016/0464/0018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45233100 Greitkelių, kelių tiesimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK031 Žilinský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom,okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.

Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.

Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.

Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė dienomis: 1461
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

OPII 2014-2020

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2016/S 238-433098

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
23/11/2016
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Strabag s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 17317282
Adresas: Mlynské Nivy 61/A
Miestas: Bratislava
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 825 18
Šalis: Slovakija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Porr s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 36667102
Adresas: Plynárenská 1
Miestas: Bratislava
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 821 09
Šalis: Slovakija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Hochtief CZ a.s., organizačná zložka Slovensko
Nacionalinis registracijos Nr.: 35918641
Adresas: Miletičova 23
Miestas: Bratislava
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 821 09
Šalis: Slovakija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 239 112 849.53 EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Zákazku realizuje: Združenie D3 Čadca, Bukov

Vedúci člen združenia: Strabag s.r.o., IČO: 17317282, Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18 SLOVENSKO

Člen 2: Porr s.r.o., IČO: 36667102, Plynárenská 1 Bratislava 821 09 SLOVENSKO

Člen 3: Hochtief CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, IČO: 35918641 Miletičova 23 Bratislava 821 09 SLOVENSKO

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/11/2019

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45233100 Greitkelių, kelių tiesimo darbai
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK031 Žilinský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom,okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.

Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.

Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.

Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Trukmė dienomis: 1461
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 239 112 849.53 EUR
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Strabag s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 17317282
Adresas: Mlynské Nivy 61/A
Miestas: Bratislava
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 825 18
Šalis: Slovakija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Porr s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 36667102
Adresas: Plynárenská 1
Miestas: Bratislava
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 821 09
Šalis: Slovakija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Hochtief CZ a.s., organizačná zložka Slovensko
Nacionalinis registracijos Nr.: 35918641
Adresas: Miletičova 23
Miestas: Bratislava
NUTS kodas: SK010 Bratislavský kraj
Pašto kodas: 821 09
Šalis: Slovakija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Pokyn na zmenu č. 18 k ZM/2016/0464.

Predmetom Pokynu na Zmenu sú dodatočné náklady spôsobené Nepredvídateľnými fyzickými podmienkami (podčl. 4.12. Nepredvídateľné fyzické podmienky), ktoré vznikli Zhotoviteľovi z dôvodu zmeny pripojenia pitnej vody na SO 550-00 Preložka studne v km 41,238 D3 a SO 551-00 Preložka vodovodu D 110 v km 41,510 vybudovaním vodovodnej prípojky a nariadením RD na verejný vodovod a preložky vodovodu k RD.

Navýšenie nákladov o 30 093,13 EUR bez DPH nepredstavuje navýšenie zmluvnej ceny, čerpanie z nepredvídateľných nákladov.

Predchádzajúce zmeny: Pokyny na zmenu č. 1 - 8, 10, 12, 13, 17.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

Dodatočné náklady spôsobené Nepredvídateľnými fyzickými podmienkami (podčl. 4.12. Nepredvídateľné fyzické podmienky), ktoré vznikli Zhotoviteľovi z dôvodu preložky studne súkromného vlastníka. V čase od vypracovania DSP SO 550-00 v roku 2011, vydania stavebného povolenia v roku 2015 a súťažných podkladov Objednávateľa si majiteľ RD zmenil trasu vodovodnej prípojky z vlastnej studne. Po vykopaní studne podľa DSP došlo k strate vody v území majiteľa pozemku. Na základe uvedených skutočností Zhotoviteľ vypracoval novú DRS Zmenu A na vodovodnú prípojku zaústenú do verejného vodovodu SEVAK. Dôvodom zmeny SO 551-00 je vybudovanie odbočky z vodovodnej prípojky k rodinnému domu. Súčasťou budovanej vodovodnej prípojky je aj pretláčanie pod miestnou komunikáciou DN 150.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 239 112 849.53 EUR
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 239 112 849.53 EUR