Prekės - 568612-2020

Pateikti glaustą rodinį

26/11/2020    S231

Portugalija-Amadora: Elektroninės žvalgybos sistemos

2020/S 231-568612

Skelbimas apie sutarčių sudarymą gynybos ir saugumo srityje

Prekės

Direktyva 2009/81/EB

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Estado-Maior da Força Aérea
Nacionalinis registracijos Nr.: 600010686
Adresas: Avenida da Força Aérea Portuguesa, 1, Alfragide
Miestas: Amadora
Pašto kodas: 2614-506
Šalis: Portugalija
Asmuo ryšiams: Direção de Engenharia e Programas

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Aquisição de equipamentos para a modernização da componente Link16 nas estações de terra
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Paços de Ferreira, Montejunto e Fóia.

NUTS kodas PT11C Tâmega e Sousa,PT16B Oeste,PT150 Algarve

II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas:
Aquisição de equipamentos para a modernização da componente Link16 nas estações de terra.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

35721000 Elektroninės žvalgybos sistemos

II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą
Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (ESOL)
Direktyva 2009/81/EB
1) Sprendimo pagal Direktyvos 2009/81/EB 28 str. pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas ESOL, priežastys
Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių: techninių, Sutartis sudaroma vien tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais, direktyvoje nustatytomis sąlygomis
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 20IN500479 Pirkimo dalies pavadinimas: Contrato referente à aquisição de equipamentos para a modernização da componente Link16 nas estações de terra
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
29.10.2020
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Quadri — Sociedade de Representações e Comércio, Lda.
Miestas: Lisboa
Šalis: Portugalija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 490 145,60 USD
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 490 145,60 USD
Be PVM
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
VI.2)Papildoma informacija:
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Chefe do Estado-Maior da Força Aérea
Adresas: Avenida da Força Aérea Portuguesa, 1, Alfragide
Miestas: Amadora
Pašto kodas: 2614-506
Šalis: Portugalija
El. paštas: DEP_SICCAP_CHF@emfa.pt

VI.3.2)Skundų pateikimas
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Chefe do Estado-Maior da Força Aérea
Adresas: Avenida da Força Aérea Portuguesa, 1, Alfragide
Miestas: Amadora
Pašto kodas: 2614-506
Šalis: Portugalija
El. paštas: dep_siccap_chf@emfa.pt

VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21.11.2020