TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla.

Palvelut - 568668-2020

27/11/2020    S232

Belgia-Bryssel: Etenemissuunnitelma energiatehokasta lämmitystä ja jäähdytystä varten

2020/S 232-568668

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2020/S 201-486831)

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, ENER – Energy, ENER.C.3 – Energy Efficiency: Policy and Financing
Postiosoite: 24-26, rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: ENER-C3-TENDER-2020-444-02@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/energy/

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Etenemissuunnitelma energiatehokasta lämmitystä ja jäähdytystä varten

Viitenumero: ENER/2020/OP/0019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön tavoitteena on edistää energiatehokkuusdirektiivin (energiatehokkuutta koskeva direktiivi 2012/27/EU, sellaisena kuin se on muutettuna) säännösten täytäntöönpanoa lämmityksen ja jäähdytyksen energiatehokkuuden parantamiseksi energiatehokkuus etusijalle -periaatteen ja vuodelle 2050 asetettujen kasvihuonekaasupäästöjä koskevien tavoitteiden ja nettovaikutukseltaan nollapäästöistä lämmitystä ja jäähdytystä koskevien tavoitteiden mukaisesti. Tutkimuksen tulosten avulla edistetään EU:n energiajärjestelmien integrointia sekä lämmitystä ja jäähdytystä koskevan strategian täytäntöönpanoa tai sen mahdollista tarkistamista.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/11/2020
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 201-486831

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 30/11/2020
Paikallinen aika: 16:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 11/12/2020
Paikallinen aika: 16:00
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 01/12/2020
Paikallinen aika: 11:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 14/12/2020
Paikallinen aika: 11:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot: