Paslaugos - 568668-2020

27/11/2020    S232

Belgija-Briuselis: Efektyvaus energijos vartojimo siekis šildant ir vėsinant

2020/S 232-568668

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 201-486831)

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, ENER — Energy, ENER.C.3 — Energy Efficiency: Policy and Financing
Adresas: 24-26, rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: ENER-C3-TENDER-2020-444-02@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://ec.europa.eu/energy/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Efektyvaus energijos vartojimo siekis šildant ir vėsinant

Nuorodos numeris: ENER/2020/OP/0019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
73000000 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio konkurso tikslas yra palengvinti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, su pakeitimais) nuostatų įgyvendinimą siekiant efektyviau naudoti energiją šildymui ir vėsinimui pagal principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ ir 2050 m. tikslus dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio bei pasiekti šildymo ir vėsinimo neišmetant teršalų tikslą. Tyrimo rezultatai padės įgyvendinti ES strategiją dėl energijos sistemos integravimo ir šildymo bei vėsinimo strategiją ar potencialiai ją peržiūrėti.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/11/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 201-486831

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Pasiūlymų ar dalyvavimo paraiškų priėmimo terminas
Yra:
Data: 30/11/2020
Vietos laikas: 16:00
Turi būti:
Data: 11/12/2020
Vietos laikas: 16:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Yra:
Data: 01/12/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 14/12/2020
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: